2547 Sayılı Yükseköğretim Kanunu’nun 21. maddesi ve Üniversitelerde Akademik Teşkilat
Yönetmeliği’nin 14. ve 18. maddeleri uyarınca 11.05.2018 tarihinden itibaren Antropoloji Bölümü
Başkanlığına Prof. Dr. Timur GÜLTEKİN atanmıştır.

Sayın Prof. Dr. Gültekin’i tebrik eder, yeni görevinde başarılar dileriz.