Antropoloji, en genel hattıyla “insan bilimi” anlamına gelir. İnsanın her türlü biyolojik, morfolojik ve kültürel yapısını tüm yönleriyle bütüncül bir biçimde ele alan bir bilim dalıdır. İnsanın ve atalarının tarih öncesi dönemden başlayarak günümüze kadar birey ve toplum bazında değişimini birçok farklı yönden, diğer bilim dallarıyla da ortak çalışarak inceler. Fakültemizin Antropoloji Bölümü Paleoantropoloji, Fizik Antropoloji ve Sosyal Antropoloji olarak üç anabilim dalına ayrılmakla birlikte öğrenciler bölüm bazında ders seçimi yapmalarına rağmen gelecekte uzmanlaşmak istedikleri konular dâhilinde her anabilim dalından ağırlıklı olarak ders seçebilmektedirler.

 

Tarihçe

Türkiye’de antropolojik çalışmalar ilk kez 1925 yılında İstanbul Darülfünunu Tıp Fakültesi bünyesinde kurulan “Türkiye Antropoloji Tetkikat Merkezi” adı altında başlamıştır. Bu merkezin kurucu üyeleri Nurettin Ali Berkel, Neş’et Ömer İrdelp, Prof. Dr. Süreyya Ali, Köprülüzade Fuat, Prof. Dr. Mouchet ve Prof. Dr. İsmail Hakkı’dır. 1925 yılının Ekim ayında “Türk Antropoloji Mecmuası” adlı derginin ilk sayısı çıkarılmıştır ve 1939 yılına kadar 22 dergi yayınlanmıştır. 1927 yılında İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesi asistanlarından Dr. Şevket Aziz Kansu, antropoloji konusunda ihtisas yapmak üzere Paris Antropoloji Okulu’na gönderilmiştir. Antropoloji çalışmaları, Kansu’nun 1929 yılında Türkiye’ye dönmesiyle, konusunda uzman bilim adamlarınca yapılmaya başlamıştır. Kansu’nun ardından, 1934 yılında Seniha Tunakan Almanya Berlin Üniversitesi’ne, 1935 yılında Muzaffer Süleyman Şenyürek Amerika Birleşik Devletleri Harvard Üniversitesi’ne, 1936-1938 yılları arasında Afet İnan İsviçre Cenevre’ye Prof. Dr. Eugene Pittard’ın öğrencisi olarak gönderilmiştir.

1933 yılında İstanbul Darülfünununun İstanbul Üniversitesi’ne dönüştürülmesiyle, Antropoloji Enstitüsü İstanbul Üniversitesi Fen Fakültesi’ne nakledilmiştir ve Türk Antropoloji Enstitüsü adı altında faaliyetlerine devam etmiştir.

1935 yılında Ankara’da Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi’nin kurulmasına karar verildikten sonra, Antropoloji Kürsüsü Ankara Evkaf Apartmanı’na taşınmış ve DTCF binası tamamlandıktan sonra bu fakülteye taşınmıştır. 1962 yılında Türk Antropoloji Enstitüsü yerine, “Antropoloji Bilimleri Araştırma Enstitüsü” kurulmuştur. 1964 yılından itibaren, Türk Antropoloji Mecmuası’nın devamı niteliğindeki Antropoloji Dergisi çıkarılmaya başlamıştır. 1964-1998 yılları arasında 13 sayı yayımlanmıştır.

1993 yılında Sosyal Antropoloji Anabilim Dalı’nın ayrılmasından sonra “Fizik ve Paleoantropoloji Bölümü” adını almış, 2002 yılında Sosyal Antropoloji Anabilim Dalı’nın yeniden katılımıyla “Antropoloji Bölümü” oluşturulmuştur.

 

Misyon

Antropoloji Bölümünü,  diğer bilimler içerisinde, bilimin evrensel ölçütlerine uygun olarak ülkemizin ve Antropoloji biliminin ihtiyaçları doğrultusunda, bilginin nasıl üretildiğini öğreterek, çağımızın bilimsel ölçütlerine uygun bilgi üreten, içinde bulunduğu dönemin gereklilikleri doğrultusunda kendini yenileyebilen, gelişmeye ve değişime açık, bilimi yaşam biçimi olarak benimsemiş ve bilimi geliştirmek için gerekli donanıma sahip,  bilimsel düşünmeyi öğrenebilen ve öğrendiklerini yaşamın diğer alanlarına aktarabilen genç bilim insanları yetiştirmektir.

 

Vizyon

Antropoloji Bölümününde yetişen genç bilim insanlarıyla dünyadaki yeni gelişmeleri yakından takip ederek,  Antropoloji bilimini ülkemizde ve diğer ülkelerdeki Antropoloji Bölümleri arasında daha üst sıralara taşımaya çalışmaktır.

 

 Hedef

Paleoantropoloji, Fizik Antropoloji ve Sosyal Antropoloji bilim dallarını içeren Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi Antropoloji Bölümünü akademik ve fiziksel açıdan güçlendirerek; Atatürk ilke ve devrimlerine saygılı, ülkesine ve milletine sahip çıkan, insani ve kültürel değerlerini koruyan, toplum ve tüm canlılığın yararını kişisel çıkarının üstünde tutan, hür ve bilimsel düşünce gücüne sahip, geniş bir dünya görüşü olan, insan haklarına saygılı, bilgi ve yetenekleriyle biliminin gelişmesi için çabalayan, bilimsel özerkliğe sahip ve sorgulayan genç bilim insanları yetiştirmektir.