ÖZGEÇMİŞ

 Adı Soyadı    : Meryem BULUT

Unvanı           : Doçent

E-posta           : mbulut@ankara.edu.tr

ÖĞRENİM DURUMU

Derece                       Anabilim Dalı                                       Üniversite                     Yıl
Doçent                                                                                                                             2013 Doktora    SBE    Sosyal Antropoloji Anabilim Dalı               Ankara Üniversitesi      2008 

Y.Lisans   SBE   Sosyal Antropoloji Anabilim Dalı               Ankara Üniversitesi        2002

 

Lisans      Sos.ve İdari. Bil.Fak.  Sos. Çal.ve Sos. Hiz.           Hacettepe Üniversitesi    1985

 

 

YÜKSEK LİSANS VE DOKTORA TEZLERİ

 

1.  Yüksek Lisans Tezi: Boşanmış Kadınlarda Ruhsal Çöküntü  ve  Kültür  İlişkisi

(Danışman: Prof. Dr. Belkis TEMREN)

 

2. Doktora Tezi: Şiddet Mağduru Çocukların Sosyal Antropolojik Açıdan İncelenmesi

(Danışman: Prof.Dr. Zafer İLBARS)

 

VERDİĞİ DERSLER

Üniversite                          Fakülte                                          Bölüm         
Ankara Üniversitesi      Sağlık Bilimleri Fakültesi      Beslenme ve Diyetetik  Bölümü                                                                                    Sosyal Antropolojiye Giriş ( 2009-2013)Ankara Üniversitesi      Sağlık Bilimleri Fakültesi       Sosyal Hizmetler Bölümü                                                      Sosyal Antropolojiye Giriş ( 2009-Devam ediyor)

Ankara Üniversitesi      Sağlık Bilimleri Fakültesi        Çocuk Gelişimi  Bölümü

                                                   Sosyal Antropolojiye Giriş ( 2009-2013)

Ankara Üniversitesi      Eğitim Bilimleri Fakültesi      Sosyal Bilgiler Öğretmenliği  

                                                         Sosyal Antropolojiye Giriş (2011- Devam ediyor)

          Gazi Üniversitesi       Eğitim Bilimleri Fakültesi          Psikolojik Danışma ve Rehberlik

                                                               Sosyal Antropolojiye Giriş ( 2009-Devam ediyor)

                                                                               Destanlar ve Köken Mitleri

                                                                              Kültür Değişmeleri

                                                                              Tıbbi Antropoloji

                                                                             Psikolojik Antropoloji

                                                                            Kırsal Çalışmaları

                                                                            Türkiye’nin Kültürel Yapısı

         

                                  

 

  Kitap

Bulut, M (2010), Şiddet ve Çocuk, Ankara, Asil Yayınları  Doğan Ltd. Şirketi

Bulut, M (2010), Aile İçi Şiddet Uygulama Nedenlerine İlişkin Görüşler (Bölüm yazarlığı) Mardinsesi Gazetecilik Ltd. Şirketi,  Sayfa: 165-185

Bulut, M(2012),  Kültürel Değerlerde Yetişkinlik ve Yaşlılık (Bölüm yazarlığı), İstanbul,  Açılım Kitap, Sayfa: 391-416

 

YAYINLAR

1.Bulut, M (2005) Kadın, Kültür ve Depresyon, Ankara Üniversitesi, Antropoloji Dergisi, Sayı:20, Sayfa: 37-47

2.Bulut, M.(2008) Kadınlarda Boşanma ve Kültür İlişkisi, Hacettepe Üniversitesi, Toplum ve Sosyal Hizmet Dergisi 19(2)111-118

3.Bulut, M (2010) Kız ve Erkek Çocuklarının Eş Şiddetine Bakış Açılarının Saptanması, Ankara Üniversitesi, Antropoloji Dergisi, Sayı:23, Sayfa: 69-93

4.Bulut, M (2010) Fiziksel Şiddet Kullanmaya ve İnsan Öldürmeye İlişkin Görüşler, Ankara Üniversitesi, Antropoloji Dergisi, Sayı:23,  Sayfa:127-154

5.Bulut, M.(2009/4), Güneşe Yüzünü Dönenler, Folklor/Edebiyat Dergisi, Cilt:15, Sayı:60   Sayfa:255-260

6.Bulut, M. (2010/4) Mardin’de Albastıdan Korunma Biçimleri, Folklor/Edebiyat Dergisi, Cilt:16, Sayı:64, Sayfa: 15-24

7.Bulut, M.(2011/2), Mardin’de Evlilikler, Folklor/Edebiyat Dergisi, Cilt: 17 Sayı:66,  Sayfa:65- 79

8.Bulut, M. (2010), Öğrencilerin Dini İnançları ve Kimlikleri ile Siyasal Tercihlerinin İlişkisi, Ankara Üniversitesi, Antropoloji Dergisi,  Sayı:24,  Sayfa: 115-132

9.Bulut, M. (2012), Practices With The Newborns,  Journal of Human Sciences (online) 9/2, 417-426

10.Bulut, M.(2011),  The Comparison of The Identity Description of The Students and Their Political Tendencies,  Procedia Social and Behavioral Sciences 15, 3426–3429 Published by Elsevier Ltd. doi:10.1016/j.sbspro.2011.04.313

 

BİLDİRİ

1.“Relation Between The Religious Beliefs and Politicial Preferences of University Students” bildiri olarak 10th International Educational Technology Conference & Exhibition’da,  26-28 Nisan 2010 tarihinde İstanbul’da  sunum yapılmıştır.

2.“The Comparison of The Identity Description of The Students and Their Political Tendencies” bildiri olarak 3rd World Conference on Educational Sciences’de 3-7 Şubat 2011 tarihinde İstanbul‘da sunum yapılmıştır.

KONFERANS

1.“Bilge Köy Katliamının Sosyal Antropolojik Açıdan Değerlendirilmesi” konusundaki çalışma, 11 Mart 2010  tarihinde  Gazi Üniversitesi’nde sunulmuştur.

2.“Ankara’da Çocuk Olmak: Sokak Çocukları ve Şiddet” konusunda  5 Haziran 2010 tarihinde Ankara Kulübü’nde sunum yapılmıştır.

TRT Radyo’da farklı konularda akademik söyleşi yapılmıştır.