13. Ulusal Sosyal Bilimler Kongresi

Harita yükleniyor...

Konum
ODTÜ


Onüçüncü Ulusal Sosyal Bilimler Kongresi’ne Çağrı

1. Türk Sosyal Bilimler Derneği, Onüçüncü Ulusal Sosyal Bilimler Kongresi’ni

4 – 6 Aralık 2013’de, Ankara’da ODTÜ Kongre ve Kültür Merkezi’nde

düzenlemeyi kararlaştırmıştır.

2. Onüçüncü Ulusal Sosyal Bilimler Kongresi’ne, her zaman olduğu gibi,

sosyal bilimlerin çeşitli disiplinlerinde bildiriler sunulabilecektir.

3. Onüçüncü Ulusal Sosyal Bilimler Kongresi’nde bildiri sunmak isteyenlerin

bildiri özetlerini ve oturum önerisinde bulunmak isteyenlerin oturum

önerilerini, oturumdaki bildirileri de kapsar bir biçimde Derneğimizin

t.s.b.d@superonline.com adresine göndermeleri gerekmektedir. Bildiri

özetleri ve oturum önerilerini göndermek için son tarih 31 Mayıs 2013’tür.

4. Bildiri özetleri ve oturum önerilerinin, oturumdaki bildirileri de kapsar bir

biçimde (her ikisi de 250 -400 kelimelik), Times New Roman, 12 punto, tek

satır aralık olarak gönderilmesi ve sol üst köşeye kişisel bilgilerin (ad soyad,

kurum bilgileri ve e-posta adresi) yazılması gerekmektedir.

5. Kongre Düzenleme Kurulu tarafından yapılacak değerlendirmenin sonuçları

bildiri sahiplerine elektronik postayla bildirilecektir.

6. Onüçüncü Ulusal Sosyal Bilimler Kongresi’ne sunulması kararlaştırılan

bildiri metinlerininin 30 Eylül 2013’e kadar, Derneğimizin

t.s.b.d@superonline.com adresine göndermeleri gerekmektedir.

7. Onüçüncü Ulusal Sosyal Bilimler Kongresi ile ilgili güncellenmiş bilgilere

http://www.tsbd.org.tr adresinden ulaşılabilinir.

Onüçüncü Ulusal Sosyal Bilimler Kongresi’ne tüm sosyal bilimcilerin yaygın

bir katılımın sağlanması için ilgi ve desteğinizi bekler, saygılarımızı sunarız.

 

13. Ulusal Sosyal Bilimler Kongresi’ne Çağrı Metni için tıklayınız.