ANTROPOLOJİ BÖLÜMÜ
Ankara Üniversitesi, Dil ve Tarih – Coğrafya Fakültesi,
06100 – Sıhhıye / Ankara – Türkiye
Telefon:        +90 (312) 310 32 80 / 1757 (Bölüm Sekreterliği)
Belgegeçer: +90 (312) 310 57 13 – 309 36 73
E-posta:         antropoloji@ankara.edu.tr / antropolojibolumu@gmail.com