Misyon

Antropoloji Bölümünü,  diğer bilimler içerisinde, bilimin evrensel ölçütlerine uygun olarak ülkemizin ve Antropoloji biliminin ihtiyaçları doğrultusunda, bilginin nasıl üretildiğini öğreterek, çağımızın bilimsel ölçütlerine uygun bilgi üreten, içinde bulunduğu dönemin gereklilikleri doğrultusunda kendini yenileyebilen, gelişmeye ve değişime açık, bilimi yaşam biçimi olarak benimsemiş ve bilimi geliştirmek için gerekli donanıma sahip,  bilimsel düşünmeyi öğrenebilen ve öğrendiklerini yaşamın diğer alanlarına aktarabilen genç bilim insanları yetiştirmektir.