Paleoantropoloji Anabilim Dalı Başkanı

Prof. Dr. İsmail ÖZER

Ankara Üniversitesi, Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi

Antropoloji Bölümü, Paleoantropoloji Anabilim Dalı Başkanlığı

Telefon : +90 (312) 310 32 80 / 1733

E-posta : iozer@ankara.edu.tr