[singlepic id=58 w=220 h=140 float=left]

Ankara Üniversitesi, Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi

Antropoloji Bölümü – Sosyal Antropoloji Anabilim Dalı Başkanı

Telefon : +90 (312) 310 32 80 / 1167
E-posta: ayazici@ankara.edu.tr

YAYINLAR:

 Makale ve Kitap Bölümleri

1-Yazıcı Yakın, Aslı (2012) “Gizem ya da Sapkınlık: Türkiye’de 1930-60 Yılları Arasında Seksoloji Söylemi”, Fe Dergi, Cilt 4, Sayı 2.

2- Yazıcı Yakın Aslı /Aylin Özman (2012) ” The Symbolic Construction of Communism in Turkish Anti-Communist Propaganda during the Cold War, Journal of Language and Politics, Vol: 11, No: 4, 583-606.

3- Yazıcı Yakın, Aslı / Aylin Özman (2012) “Antikomünist Fanteziler: Doğa, Toplum, Cinsellik”, Türk Sağı: Mitler, Fetişler, Düşman İmgeleri, İstanbul: İletişim Yayınları, 105–137,

4-Yazıcı Yakın, Aslı (2010) Güvercin Uçuverdi: Bir Tutku olarak Ankara ve Urfa’da Güvercin Yetiştiriciliği ve Kültürü, Kebikeç: İnsan Bilimleri için Kaynak Araştırmaları Dergisi, 30, 181–213.

5-Yazıcı Yakın, Aslı /Rahşan Balamir Bektaş (2009) “Liberalizm ile Muhafazakârlık Arasında Hipnoz: Kişisel Gelişim Fantazisi”, Doğu Batı, Şubat-Mart-Nisan, 11–35,

6-Yazıcı Yakın, Aslı (2007) “ ‘There is a Village Somewhere Out There’: Representations of Anatolia as Tera Incognita”, Journal of Historical Sociology, Vol. 20, No: 1–2, 182–199.

7-Yazıcı Yakın, Aslı (2007). “Modernization through Women’s Body in Popular Romance”, (Women, Gender and Representation of Sexualities and Gender in Romance Fiction: Turkey), EWIC- Encyclopedia of Women and Islamic Cultures: Practices, Interpretations, and Representations. Vol, 5, Brill.

8-Yazıcı Yakın, Aslı (2005) “Times on the Wall: An Analysis of a Traditional Turkish Calendar”, KronoScope: Journal for the Study of Time, Vol: 5, No: 1, 21– 41.

9-Yazıcı Yakın, Aslı (2005) “Çeşme Sokağının Kayıp Çocukları: Kemalettin Tuğcu Romanları ve Disiplin”, Kebikeç: İnsan Bilimleri için Kaynak Araştırmaları Dergisi, 19, 189–209.

10-Yazıcı Yakın, Aslı (2003) “Otobiyografi” , Doğu Batı: Edebiyat Üstüne, 22, Şubat-Mart-Nisan, 131–141.

11-Yazıcı Yakın, Aslı (2002) “Batı Düşüncesinde Koleksiyon Zamanı”, Doğu Batı – Oryantalizm II, 20, Ağustos-Eylül- Ekim, 197–207.

12-Yazıcı Yakın, Aslı (2002) “Yalan Yaratan Makine ya da Makine Yaratan Yalancı”,Kebikeç: İnsan Bilimleri için Kaynak Araştırmaları Dergisi, 14, 29–45.

13-Yazıcı Yakın, Aslı (2001) “Sınırda Yapılan Bir Çeviri Girişimi: Popüler Kültür”, Doğu Batı, 15, Mayıs- Haziran- Temmuz, 107–117.

14-Yazıcı Yakın, Aslı (2000) “Popüler Romansta Stratejiler: Kerime Nadir Romanları”, İletişim, Gazi Üniversitesi, İletişim Fakültesi, 5, 135–151

Seçilmiş Bildiriler:

-Yazıcı Yakın, Aslı (9–11 Mayıs 2012) Türkiye’de 1930–70 Yılları Arasında Yayımlanan Seksoloji Kitapları ve Cinsi ve Cinsî Terbiye Söylemi”, Kadın Olmak! Farkındalık ve Özgürleşme, 9 Eylül Üniversitesi, Uluslararası Kadın Konferansı.

-Yazıcı Yakın, Aslı /Ceren Aksoy Sugiyama (2011/ 14–16 Aralık) “Tarih Yazımı ve İdeolojinin Uzamsallaşması Olarak Keçiören Vakası”, Türk Sosyal Bilimler Derneği, 12. Ulusal Sosyal Bilimler Kongresi, ODTÜ

– Yazıcı Yakın, Aslı /Rahşan Balamir Bektaş (2009 / 9–11 Aralık) “Liberalizmin Yeni Yüzü: Kişisel Gelişim Fantezisi”, Türk Sosyal Bilimler Derneği, 11. Ulusal Sosyal Bilimler Kongresi, ODTÜ,

Verdiği Dersler

Lisans

ANT 419 Maddi Kültür Çalışmaları

ANT 404 Kent Antropolojisi

ANT 329 Dil Antropolojisi

ANT 317 Sosyal Antropolojide Yöntem ve Teknikler

ANT 302 Siyasal Antropoloji

ANT 202 Kültür Değişmeleri

Yüksek Lisans-Doktora:

Felsefi Antropoloji

Maddi Kültür ve Teknoloji

Siyaset Antropolojisi

Sosyal Antropolojide Yöntem ve Teknikler

Medya ve İletişim Antropolojisi

Kent ve Çevre Kültürü

Yabancı Diler

İngilizce

Osmanlıca

Arapça

İtalyanca