[singlepic id=44 w=220 h=140 float=left]

Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi

Antropoloji Bölümü, Paleoantropoloji Anabilim Dalı
Vefatı: Kasım, 2014
 

 

Katıldığım Bilimsel Araştırma ve Kazılar:

1.1983 Mardin, Nusaybin Girnevaz Arkeoloji kazısı,

2. 1986 Muğla, Milas Iasos Arkeoloji kazısı,

3. 1984-1996 Bursa, Paşalar Miyosen dönem fosil kazıları,

4. 1989-1996 Ankara Çevresi Sinap Formasyonu Yüzey Araştırmaları,

1990-1996 Uluslararası Sinap Formasyonu Yüzey Araştırması ve Kurtarma Kazıları,

5. 1999 Şanlıurfa, Birecik Girevirike Arkeoloji kazısı,

6. 2000 Diyarbakır, Bismil Aşağısalat Arkeoloji kazısı,

7. 2000 Şanlıurfa, Birecik, Kargamış Barajı Çevresi, Paleolitik Dönem Yüzey Araştırması,

8. 2001 Diyarbakır, Bismil Aşağısalat Arkeoloji kazısı,

9. 2001 Diyarbakır, Bismil Ilıca Barajı Çevresi, Paleolitik Dönem Yüzey Araştırması.

BİLİMSEL YAYINLAR LİSTESİ

MAKALELER

1. Andrews, P ve Ersoy, A. 1990. Taphonomy of the Miocene bone accumalutions at Paşalar, Turkey. J.Hum.Evol. 19, 379-396.

2. Ersoy, A. 1995. Homo erectus ve Arkaik Homo sapiens’ler arasında occipital morfolojisindeki varyasyonlar. A.Ü. D.T.C.F. Dergisi, Cilt: 37, Sayı 1-2, 23- 38.

3. Ersoy, A., Andrews, P, Alpagut, B. and Kelley, J.(In Press) Phalanges of fossil hominoids from the middle Miocene at Paşalar. J.Hum.Evol.

4. Ersoy, A. 1998. Orta Miyosen dönem Paşalar fosil hominoidlerinin proximal ve media parmak kemikleri. A.Ü.D.T.C.F. Dergisi, Cilt: 38, Sayı: 1-2, 351-366

5. Ersoy, A. 2000. Paleoekolojik araştırmalarda Tafonominin önemi. A.Ü. D.T.C.F. Dergisi, Cilt: 40, Sayı 3-4, 93-101.

6. Ersoy, A. 2000. Fosillerde Tafonomik analizler: Paşalar Kazısı örneği. A.Ü. D.T.C.F. Dergisi, Cilt: 40, Sayı 3-4, 81-92.

KATILDIĞI SEMPOZYUMLAR

1. Ersoy, A. 1991. Middle phalanges of Sivapithecus from the middle Miocene site of Paşalar, Turkey. American Journal of Physical Anthropology Meeting. Paleoanthropology III. Posters Section. ABD.

2. Ersoy, A. 1996. Primatlarda morfoloji-lokomosyon ilişkisi. I. Ulusal Biyolojik Antropoloji Sempozyumu. Ankara Üniversitesi 50. Yıl Kutlamaları. A.Ü. Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi, Ankara, Türkiye.

3. Ersoy, A. 2000. Paleoantropolojide Tür Tanımı ve Taksonomi. II. Ulusal Biyolojik Antropoloji Sempozyumu. A.Ü. Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi, Ankara, Türkiye.

Vermiş Olduğu Dersler

  • ANT103 Paleoantropolojiye Giriş
  • ANT303 Kazı ve Laboratuvar Teknikleri
  • ANT411 Fosil Primatlar
  • ANT232 Odontoloji
  • ANT316 Primatoloji
Yüksek Lisans – Doktora Programlarında Vermiş Olduğu Dersler
 
  • 09015002 Primat Evrimi
  • Paleoekolojik Araştırma Yöntem ve Teknikleri
  • 09016004 Primat Adaptasyonu