[singlepic id=7 w=220 h=140 float=left]

Ankara Üniversitesi, Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi
Antropoloji Bölümü, Fizik Antropoloji Anabilim Dalı
Telefon : +90 (312) 310 32 80 / 1034
E-posta : bkozer@ankara.edu.tr

 

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ

 ÖZGEÇMİŞ

Öğrenim Durumu:

Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl
Lisans Fizik ve Paleoantropoloji / Fizik Antropoloji Ankara Üniversitesi 1998
Y. Lisans Fizik ve Paleoantropoloji / Fizik Antropoloji Ankara Üniversitesi 2000
Doktora Physical Anthropology Laboratory / Department of Zoology Kyoto University 2007

Yüksek Lisans Tez Başlığı ve Tez Danışmanı: Genç ve erişkin bireylerde bazı diş varyasyonlarının incelenmesi / Prof. Dr. Galip Akın.

Doktora Tez Başlığı ve Danışmanı: Somatometric study on the secular change of Turkish population / Prof. Dr. Kazumichi Katayama.

Görevler:

Araş. Gör. Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi / Ankara Üniversitesi 1999-2007
Dr. Araş. Gör. Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi / Ankara Üniversitesi 2007-2009
Doç. Dr. Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi / Ankara Üniversitesi 2009-2014
Prof. Dr. Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi / Ankara Üniversitesi 2014-

İdari Görevler:

Görev Unvanı Görev Yeri Yıl
Müdür Yardımcısı Sosyal Bilimler Enstitüsü / Ankara Üniversitesi 2012-

Projelerde Yaptığı Görevler:

1- Anadolu İnsanının Antropometrik Boyutları, TUBİTAK Sosyal ve Beşeri Bilimler Araştırma Projesi, SBB-3032, Proje Üyesi, 2002-2005.

2- Anadolu İnsanının Antropometrik Boyutları, Ankara Üniversitesi Sosyal ve Beşeri Bilimler Araştırma Projesi, 20030901018, Proje Üyesi, 2002-2005.

3- Hatay Yüzey Araştırması, T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı, Araştırma Üyesi, 2002.

4- Hatay/Samandağ/Üçağızlı Mağarası Kazısı, T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı, Kazı Üyesi, 1999-2001.

5- Çankırı/Çorakyerler Kazısı, T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı, Kazı Üyesi, 1999-2001.

6- Ankara/Kalecik/Çandır Paleontolojik Kazısı, T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı, Kazı Üyesi, 1998.

7- Denizli Yöresinde Antropolojik Bir Araştırma, Ankara Üniversitesi Sosyal ve Beşeri Bilimler Araştırma Projesi, 96010801, Araştırma Üyesi, 1996-1997.

Bilimsel Kuruluşlara Üyelikler:

2005-   American Association of Physical Anthropology

2004-   Anthropological Society of Nippon

2004-   European Anthropological Association

Ödüller:

2004 (Ekim) – 2007 (Eylül) Japanese Government Ministry of Education, Culture, Sports, Science and Technology (Monbukagakusho-MEXT) Doktora Bursu (3 Yıl).

2005 – The 21st Century COE Ödülü (Kyoto University, Japan); 15th Congress of European Anthropological Association (31 August- 3 September, 2006), Budapest, Hungary.

2004 (Nisan-Eylül) Japanese Government Ministry of Education, Culture, Sports, Science and Technology (Monbukagakusho-MEXT) Araştırma Bursu (6 Ay).

Bilimsel Etkinlikler:

2012 – 18. Avrupa Antropoloji Kongresi (18th Congress of the European Anthropological Association) Düzenleme Kurulu Üyesi

2010 – IV. Ulusal Biyolojik Antropoloji Sempozyumu Düzenleme Kurulu Üyesi

2008 – III. Ulusal Biyolojik Antropoloji Sempozyumu Düzenleme Kurulu Üyesi

 

ESERLER

A. Uluslararası hakemli dergilerde yayımlanan makaleler (SCI-SCIE-SSCI):

A1.Koca Özer, B., M. Sağır ve İ. Özer, Secular changes in the height of the inhabitants of Anatolia from the 10th millennium B.C. to the 20th century A.D. Economics and Human Biology, 9:2, 211-219 (2011) (SSCI).

A2.Gültekin, T., B. Koca Özer, G. Akın, Bektaş Y., M. Sağır ve E. Güleç, Prevalence of overweight and obesity in Turkish adults, Antropologischer Anzeiger, 67:2, 205-212 (2009) (SSCI).

A3.Koca Özer B., Secular trend in body height and weight of Turkish adults, Anthropological Science, 116:3,  191-199 (2008) (SCIE).

A4.Koca Özer, B., Growth reference centiles and secular changes in Turkish children and adolescents, Economics and Human Biology, 5:2, 280-301 (2007) (SSCI).

A5.Koca Özer, B., T. Gültekin ve M. Sağır, Estimation of stature in Turkish adults using knee height, Antropologischer Anzeiger, 65:2, 213-222 (2007) (SSCI).

A6.Güleç E., Gültekin T., Özer İ., Sağır M., Koca Özer B., A brief overview of bio-anthropological analysis of human skeletal remains from Anatolia: Early Neolithic to Ottoman Empire,  Human Evolution, 22:3-4, 211-229 (2007) (IM, PubMed, Medline).

A7.Koca Özer, B., E. Güleç, T. Gültekin, G. Akın, K. Güngör ve SL. Brooks, Implications of dental caries in Anatolia: from hunting–gathering to the present, Human Evolution, 21, 215-222 (2006) (IM, PubMed, Medline).

A8.Gültekin, T., B. Koca Özer, K. Katayama ve G. Akın, Age related patterns of upper arm muscle and fat area in Turkish children and assessment of nutritional status, International Journal of Anthropology, 21, 231-239 (2006).

A9.Gültekin, T., G. Akın ve B. Koca Özer, Gender differences in fat patterning in children living in Ankara, Antropologischer Anzeiger, 63:4, 1-11 (2005) (SSCI).

B. Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında (Proceedings) tam metinli basılan bildiriler:

B1. Aksu, M., B. Akarsu, M. Sağır, B.K. Özer, T. Gültekin, İ. Özer, S. Ciğer ve E. Güleç, Dilkaya toplumunda yüz iskelet yapısının sefalometrik analiz yöntemi ile değerlendirilmesi, T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı 24. Arkeometri Sonuçları Toplantısı, 49-64, Ankara, 2009 (30. Uluslararası Kazı, Araştırma ve Arkeometri Sempozyumu, 26-30 Mayıs 2008, Ankara Üniversitesi, Ankara).

B2. Koca, B., G. Akın ve T. Gültekin, Elit Türk kadın ve erkek voleybol oyuncularının somatotip analizi, III. Uluslararası Akdeniz Spor Bilimleri Kongresi, 313-319, Antalya, 2001.

B3. Gültekin, T., G. Akın ve B. Koca, Farklı kategorideki kadın ve erkek voleybolcuların vücut bileşimi açısından değerlendirilmesi, III. Uluslararası Akdeniz Spor Bilimleri Kongresi, 321-327, Antalya, 2001.

C. Yazılan uluslararası kitaplar veya kitaplarda bölümler:

C1. Özer, İ., T. Gültekin, B. Koca Özer, M. Sağır ve E. Güleç, Nutrition and food consumption in Anatolia, Nutrition Factors in Past and Present Populations – Biennial Books of EAA Vol 6, (Eds. E.B. Bodzsar and C. Susanne), Budapest, Platin Publ. and Press, 39-56 (2010).

C2. Güleç, E., T. Gültekin, İ. Özer, M. Sağır ve B. Koca Özer, Una breve panoramica dell’analisi bio-antropologica su resti scheletrici di provenienza anatolica: dal Neolitico Superiore all’Impero Ottomano, In Annese M. and Chiarelli B. (Eds) Dal Bronzo Al Ferro: Sulla Possibile Origine Etruschi, Pubblicazione Ufficiale Dell International Institute For Humankind Studies, Digital Print, Italia, 119-138 (2010).

C3. Koca Özer, B. ve T. Gültekin. Prevalence and trends in overweight and obesity among Turkish children and adolescents, In Sinha R. and Kapoor S. (Eds.) Obesity: A Multidimensional Approach to Contemporary Global Issue, Dhanraj Book House, Delhi, India, 106-117 (2009).

C4. Akın, G., B. Koca Özer ve G. Özgün Başıbüyük, La grande scoperta del fuoco nel processo di ominizzazione, In Giuseppe Limone (Eds.) Il Certo Alla Prova Del Vero, Il Vero Alla Prova Del Certo. Certezza e diritto in discussione, Franco Angeli Edizioni, Milano, Italia, 631-641 (2008).

C5. Koca Özer, B., Gültekin T., Özer İ., M. Sağır ve E. Güleç, Longevity in ancient Anatolian and Turkish populations from Neolithic to present, In Bodzsar E.B. and Susanne C. (Eds.) Aeging Related Problems in Past and Present Populations, EAA Biennial Book, Vol 5. Budapest, Platin Publ. And Press, 45-58 (2008).

D. Ulusal hakemli dergilerde yayımlanan makaleler:

D1.Güleç, E., Akın, G., Sağır, M., Koca Özer, B., Gültekin ve T., Bektaş, Y. Anadolu insanının antropometrik boyutları: 2005 yılı Türkiye antropometri anketi genel sonuçları,  Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi Dergisi,  49(2):187-201 (2009).

D2.Koca Özer B., Secular changes in height and leg length among Turkish children during the last century, Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi Dergisi,  47(1):89-107 (2007).

D3.Bektaş Y., Koca Özer B., Gültekin T., M. Sağır ve G. Akın, Bayan basketbolcuların antropometrik özellikleri: Somatotip ve vücut bileşimi değerleri, Niğde Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Bilimleri Dergisi,  1(2):1-11 (2007).

D4.Akın, G., A. Özder, B. Koca Özer ve T. Gültekin, Elit erkek sporcuların vücut kompozisyonu değerleri, Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi Dergisi, 44 :1, 125-134 (2005).

D5.Akın, G., B. Koca Özer ve T. Gültekin, İnsanın evrim sürecine ait bir hipotezin değerlendirilmesi, Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi Dergisi, 44:1, 111-124 (2005).

D6.Oğuz, MT., G. Akın, B. Koca Özer, ve T. Gültekin, Antropometrik açıdan boy, el ve ayak değişkenlerinin incelenmesi: Üniversite öğrencileri üzerinde kesitsel bir araştırma, Antropoloji, 18, 27-40 (2005).

D7.Akın, G. ve B. Koca Özer, Ergonomik tasarım ve tasarımda ergonomik kriterler, Standard, 510, 79-83 (2004).

D8.Koca Özer, B., T. Gültekin, E. Yılmaz, E. Güleç ve G. Akın, Ankara Emniyet Müdürlüğü personelinin antropometrik karakterleri; ergonomik yaklaşımlar, Polis Bilimleri Dergisi, 5:3-4, 39-46 (2003).

D9.Akın, G., K. Güngör, B. Koca Özer ve T. Gültekin, Establishment of Turkish people’s anthropometric reference values for design with regard to dental ergonomics Antropoloji, 17, 27-37 (2003).

D10. Gültekin, T., B. Koca Özer ve G. Akın, 6–11 yaş grubu okul çocuklarının boy uzunluğu ve diz yüksekliği değerleri; LMS metoduyla persentillerin oluşturulması, Antropoloji, 16, 53-69 (2003).

D11. Koca Özer, B., T. Gültekin, G. Akın ve A. Özder, Elit bayan sporcuların (Basketbol, Teakwando, Futbol, Kayak, Voleybol) kinantropometrik farklılıkları, Antropoloji, 16, 71-86 (2003).

D12. Özder, A., T. Gültekin, B. Koca ve G. Akın, Elit erkek sporcularda vücut oranlarının karşılaştırılması, Spormetre, 1:1; 63-67 (2003).

D13. Akın, G., T. Gültekin ve B. Koca, Yaşlanmanın evrimsel yönü, Yaşlı Sorunları Araştırma Dergisi, 2:1; 57-66 (2002).

D14. Koca, B., A. Özder, T. Gültekin ve G. Akın, Farklı kategorideki futbolcuların somatotip özellikleri, Antropoloji, 15, 91-102 (2002).

D15. Gültekin, T., G. Akın ve B. Koca, Düşük sosyoekonomik gruba mensup 12-17 yaş çocuklarda şişmanlık oranları, Antropoloji, 14,  43-66 (2002).

D16. Gültekin, T., ve B. Koca, Cumhuriyet döneminden günümüze ülkemizde gerçekleştirilen ırk çalışmaları, Antropoloji, 14, 31-42 (2002).

D17. Akın, G. ve B. Koca, Ergonomide antropometrinin önemi, Standard, 490, 43-47 (2002).

E. Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitaplarında basılan bildiriler:

E1. Akın, G., Güleç, E., Sağır, M., Koca Özer, B., Gültekin, T. ve Y. Bektaş, Ergonomide antropometrinin önemi ve bir antropometrik çalışma örneği, 15. Ulusal Ergonomi Kongresi, 227-238, Konya, 2009.

E2. Bektaş, Y., G. Akın ve B. Koca Özer, Yaşlanma sürecinde ve yaşlılıkta egzersizin önemi, V. Ulusal Yaşlılık Kongresi, 29-36, Sivas, 2009.

E3. Güleç, E., T. Gültekin, B. Koca Özer, M. Sağır ve İ. Özer, Diz yüksekliği ve kulaç uzunluğundan boy hesaplanması: yaşlı bireyler üzerinde bir uygulama, IV. Ulusal Yaşlılık Kongresi, 435-449, Ankara, 2007.

E4. Sağır,  M., G. Akın, E. Güleç, Y. Bektaş, T. Gültekin ve B. Koca Özer,  Boyun, üstkol ve baldır çevresi ile beden kitle indeksi değerlerinde yaşa bağlı değişmeler, III. Ulusal Yaşlılık Kongresi, 485-493, İzmir, 2005.

E5. Gültekin, T., G. Akın, E. Güleç, M. Sağır, Y. Bektaş ve B. Koca Özer, Erişkinlerde gövde ve üyelerde cinsiyete bağlı derialtı yağ değerlerinde görülen değişimler, III. Ulusal Yaşlılık Kongresi, 474-484, İzmir, 2005.

E6. Akın, G., B. Koca ve T. Gültekin, Ankara’da yetişkin kadın ve erkeklerin bazı antropometrik ölçüleri, 9. Ulusal Ergonomi Kongresi, 16-23, Denizli, 2003.

E7. Akın, G., B. Koca ve T. Gültekin, Yaşlılarda duruş, denge ve yürüme, II. Ulusal Yaşlılık Kongresi, 436-444, Denizli, 2003.

E8. Gültekin, T., B. Koca ve G. Akın, Ergonomik televizyon koltuğu tasarımı ve antropometri, 8. Ulusal Ergonomi Kongresi,  187-192, İzmir, 2001.

E9. Koca, B., G. Akın ve T. Gültekin, Ergonomik tasarımlarda el antropometrisi ve veri analizi, 8. Ulusal Ergonomi Kongresi,  240-248, İzmir, 2001.

F. Diğer yayınlar:

Fa. Uluslararası kongrelerde sunulan ve özeti yayınlanan bildiriler:

 1. Fa1. Koca Özer, B. Body mass index in screening for obesity in Turkish children and adolescents: Accuracy of international cut off points using receiver operating characteristics curves, 18th Congress of the European Anthropological Association (3-6 September 2012), Ankara, 2012.
 1. Fa2. Özer, İ., Sağır, M., Koca Özer, B. ve E. Güleç, Sex determination using the tibia in an ancient Anatolian population, 18th Congress of the European Anthropological Association (3-6 September 2012), Ankara, 2012.
 1. Fa3. Shahvirdi, L. ve B. Koca Özer, Growth indicators of Iran-Tabriz children, 18th Congress of the European Anthropological Association (3-6 September 2012), Ankara, 2012.
 1. Fa4. Koca Özer, B., Akın, G., Gültekin, T., Sağır, M., Bektaş, Y. ve E. Savaş Güleç, Evaluation of arm anthropometry in Turkish adults, 17th Congress of the European Anthropological Association, (29 August-2 September), Poznan, Poland, 2010.
 1. Fa5. Gültekin, T. ve B. Koca Özer, Body composition analysis in Turkish elderly living in nursing homes, 17th Congress of the European Anthropological Association, (29 August-2 september), Poznan, Poland, 2010.
 1. Fa6. Koca Özer, B. Socio-economic status and secular change in Turkish children, International Union of Anthropological and Ethnological Sciences (IUAES) Inter-Congress (3-6 November 2010), Antalya, 2010.
 1. Fa7. Gültekin, T., Aytek, Aİ. Ve B. Koca Özer, Voleybol oyuncuların segmental biyoimpedans analizi, 11. Uluslararası Spor Bilimleri Kongresi (10-12 Kasım 2010),  Antalya.
 1. Fa8. Aksu M., B. Akarsu, M. Sağır, B. Koca Özer, T. Gültekin, İ. Özer, S. Ciğer ve E. Güleç, Ortaçağ döneminde Anadolu topraklarında yaşamış bir topluluğun iskeletsel ve dental özelliklerinin incelenmesi, 11. Uluslararası Türk Ortodonti Derneği Kongresi, (13-15 Ekim, 2008), İzmir.
 1. Fa9. Koca Özer, B., T. Gültekin ve E. Güleç, Somatotypes of schoolchildren aged 6 to 17 years from Ankara, Turkey, 16th Congress of European Anthropological Association, (28-31 Ağustos, 2008), Odense, Danimarka.
 1. Fa10. Gültekin, T., B. Koca Özer, P. Dasgupta ve E. Güleç, Segmental bioelectrical impedance analysis in children aged 7-17 years living in Ankara, Turkey, 16th Congress of European Anthropological Association, (28-31 Ağustos, 2008), Odense, Danimarka.
 1. Fa11. Açıkkol, A., M. Sağır, İ. Özer, B. Koca Özer, T. Gültekin ve E. Güleç, Brachycephalization in Anatolian populations: From the Neolithic to the present, 7th Hungarian World Congress, (16-20 August, 2008), Budapeşte, Macaristan.
 1. Fa12. Sağır, M., T. Gültekin, B. Koca Özer, G. Akın, Y. Bektaş ve E. Güleç, 2005 Turkey nationwide anthropometry survey, 76th Annual Meeting of the American Association of Physical Anthropologists, (27-31 Mart, 2007), Philadelphia, Pennsylvania, ABD (SCI).
 1. Fa13. Bektaş, Y., G. Akın, T. Gültekin, B. Koca Özer, M. Sağır ve E. Güleç, Prevalence of overweight and obesity in Turkish adults 20-35 years of age, 76th Annual Meeting of the American Association of Physical Anthropologists, (27-31 March, 2007), Philadelphia, Pennsylvania, ABD (SCI).
 1. Fa14. Koca Özer, B. ve K. Katayama, Anthropometric analysis of Turkish children and adolescents aged 6-17 years, 60th Annual Meeting of the Anthropological Society of Nippon, (3–5 Kasım, 2006), Kochi, Japonya (SCIE).
 1. Fa15. Koca Özer, B., K. Katayama, E. Güleç, G. Akın, T. Gültekin, M. Sağır ve Y. Bektaş, Turkey Nationwide anthropometry survey 2005: regional differences, 15th Congress of European Anthropological Association, (31 Ağustos-3 Eylül, 2006), Budapeşte, Macaristan.
 1. Fa16. Gültekin, T., B. Koca Özer, M. Sağır, Y. Bektaş ve G. Akın, Prevalence of obesity at Turkish school children: changing life style, 15th Congress of European Anthropological Association, (31 Ağustos-3 Eylül, 2006), Budapeşte, Macaristan.
 1. Fa17. Koca Özer, B., K. Katayama, T. Gültekin, M. Sağır, Y. Bektaş, G. Akın ve E. Güleç, Regional variations of body dimensions in Turkish population, 59th Annual Meeting of the Anthropological Society of Nippon, (4–6 Kasım, 2005), Yokohama, Japonya (SCIE).
 1. Fa18. Koca Özer, B., K. Katayama, T. Gültekin  ve G. Akın, Assessment of muscle and fat areas in Turkish early adolescents, 58th Annual Meeting of the Anthropological Society of Nippon (5–7 Kasım , 2004), Nagasaki, Japonya (SCIE).
 1. Fa19. Koca Özer, B., G. Akın ve T. Gültekin, Anthropometric evaluation of muscle mass in Turkish adolescents: A cross-sectional analysis on 10-14 year old youths, X. International Congress of Auxology, Human Growth in Sickness and in Health, (4-7 Haziran, 2004), Firenze, İtalya.
 1. Fa20. Gültekin, T., G. Akın ve B. Koca Özer, Assessment of body composition: 8-11 aged children from Ankara, X. International Congress of Auxology, Human Growth in Sickness and in Health, (4-7 Haziran, 2004), Firenze, İtalya.
 1. Fa21. Koca, B., A. Özder, T. Gültekin ve G. Akın, Farklı kategorideki futbolcuların somatotip özellikleri, 7. Uluslararası Spor Bilimleri Kongresi, (27-29 Ekim, 2002), Antalya.
 1. Fa22. Özder, A., T. Gültekin, B. Koca ve G. Akın, Elit erkek sporcularda vücut oranlarının karşılaştırılması, 7. Uluslararası Spor Bilimleri Kongresi, (27-29 Ekim, 2002), Antalya.
 1. Fa23. Gültekin, T., A. Özder, G. Akın ve B. Koca, Elit erkek sporcuların vücut kompozisyonu değerleri, 7. Uluslararası Spor Bilimleri Kongresi, (27-29 Ekim, 2002), Antalya.
 1. Fa24. Koca, B., K. Güngör, G. Akın ve T. Gültekin, Maksillar ve mandibular III. molarların gömüklük sıklığı, Selçuk Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi I. Uluslararası Kongresi, (5-8 Eylül, 2002), Konya.
 1. Fa25. Gültekin, T., K. Güngör, G. Akın ve B. Koca, Ülkemizde dental ergonomide karşılaşılan problemler, Selçuk Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi I. Uluslararası Kongresi, (5-8 Eylül, 2002), Konya.
 1. Fa26. Güleç, E.,  G. Akın, B. Koca, T. Gültekin ve K. Güngör, Implications of dental caries in Anatolia: From hunting-gathering to the present, 7th Congress of the Balkan Stomatological Society, (28-30 Mart, 2002), İzmir.
 1. Fa27. Akın, G., K. Güngör, T. Gültekin, B. Koca ve E. Güleç, Implications of anthropometry in dental ergonomy, 7th Congress of the Balkan Stomatological Society, (28-30 Mart, 2002), İzmir.
 1. Fa28. Koca B., T. Gültekin, K. Güngör ve G. Akın, Dental ergonomide antropometrik bir uygulama, Gazi Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi 2. Uluslararası Bilimsel Kongresi (4-6 Haziran, 2001), Ankara.

Fb. Ulusal kongrelerde sunulan ve özeti yayınlanan bildiriler:

 1. Fb1. Koca Özer, B. Türkiye’de çocuk ve adölesanlarda büyüme-gelişme, sosyo-ekonomik düzey ve sağlık eğilimlerinin değerlendirilmesi, IV. Ulusal Biyolojik Antropoloji Sempozyumu (4-6 Kasım 2010), Ankara, 2010.
 1. Fb2. Özer, İ., T. Gültekin, B.K. Özer, Y. Bektaş, Z. Satar ve E. Güleç. Türkiye’de ilköğretim öğrencilerine yönelik biyolojik antropoloji eğitimi: Ankara Üniversitesi, Çocuk Üniversitesi, Yaşam Bilimleri Okulu Örneği, IV. Ulusal Biyolojik Antropoloji Sempozyumu (4-6 Kasım 2010), Ankara, 2010.
 1. Fb3. Bektaş, Y., Koca Özer, B., Sağır, M., Gültekin, T., Akın, G. ve E. Savaş Güleç, Yaş ve cinsiyet farklılıklarının vücut boyutu ve kompozisyonuna etkisi, IV. Ulusal Biyolojik Antropoloji Sempozyumu (4-6 Kasım 2010), Ankara, 2010.
 1. Fb4. Gültekin, T., Koca Özer, B., Matrin, SL. ve S. Çakmak, The current understanding of the impact of air pollution on human growth and development, IV. Ulusal Biyolojik Antropoloji Sempozyumu (4-6 Kasım 2010), Ankara, 2010.
 1. Fb5. Koca Özer, B., Türk çocuk ve adolesanlarında seküler değişim: 20. Yüzyılda Boy ve Bacak Uzunluğu, III. Ulusal Biyolojik Antropoloji Sempozyumu, (27-28 Ekim, 2008),  Ankara, 2008.
 1. Fb6. Gültekin T., B. Koca Özer ve E. Güleç, Biyoimpedans tekniği yardımıyla vücut bileşiminin tespiti: Ankara’da yaşayan 7-18 yaş okul çocukları, III. Ulusal Biyolojik Antropoloji Sempozyumu, (27-28 Ekim, 2008),  Ankara, 2008.
 1. Fb7. Koca Özer, B., T. Gültekin ve E. Güleç, 6-17 yaş okul çocuklarının yaşa bağlı somatotip değişimleri: Ankara örneği, III. Ulusal Biyolojik Antropoloji Sempozyumu, (27-28 Ekim, 2008),  Ankara, 2008.
 1. Fb8. Güleç, E., M. Sağır, İ. Özer, T. Gültekin ve B. Koca Özer, Neolitikten günümüze Anadolu toplumlarında brakisefalizasyon, III. Ulusal Biyolojik Antropoloji Sempozyumu, (27-28 Ekim, 2008),  Ankara, 2008.
 1. Fb9. Akın, G., Savaş Güleç, E., Sağır, M., Gültekin, T., Koca Özer, B. ve Y. Bektaş, Anadolu insanının antropometrik boyutları, III. Ulusal Biyolojik Antropoloji Sempozyumu, (27-28 Ekim, 2008),  Ankara, 2008.
 1. Fb10. Akın G., T. Gültekin ve B. Koca Özer, Yaşlanmanın evrimsel yönü, I. Ulusal Geriatri Kongresi (30 Ekim-3 Kasım, 2002), Antalya, 2002.
 1. Fb11. Koca, B., Elit Türk ve Bulgar bayan hentbol takımlarının somatotip analizi, II. Ulusal Biyolojik Antropoloji Sempozyumu, (27-29 Ekim, 2000),  Ankara, 2000.
 1. Fb12. Koca, B., Genç ve erişkin bireylerde gözlenen diş gömüklük sıklığı, II. Ulusal Biyolojik Antropoloji Sempozyumu, (27-29 Ekim, 2000),  Ankara, 2000.
 1. Fb13. Yılmaz, H., B. Koca, A. Açıkkol ve A. Sevim, Klazomenai toplumunda görülen diş varyasyonları, II. Ulusal Biyolojik Antropoloji Sempozyumu, (27-29 Ekim, 2000),  Ankara, 2000.

Fc. Ulusal bilimsel kongrelerde sunulan bildiriler:

 1. Fc1. Koca Özer B. ve G. Akın, Türkiye’de Fizik Antropoloji çalışmalarının tarihçesi,  Türkiye’de ve Dünyada Antropoloji Eğitimi Sempozyumu, (10-12 Nisan, 2008), İstanbul, 2008.
 1. Fc2. Akın G., Koca Özer B., E. Güleç ve T. Gültekin, Osmanlı’dan günümüze Türkiye’de antropoloji,  Türkiye’de ve Dünyada Antropoloji Eğitimi Sempozyumu, (10-12 Nisan, 2008), İstanbul, 2008.

Fd. Ulusal bilimsel dergilerde yayınlar:

 1. Fd1. Koca Özer B. ve T. Gültekin, Antropometri tekniği yardımıyla dental ergonomide izlenecek dizayn stratejileri, Dental Medya, 21, 44-48 (2008).
 1. Fd2. Akın G., A. Özder ve B. Koca Özer, Sporcu gelişimi ve performans artırımında çevresel koşulların önemi, Voleybol, Bilim ve Teknoloji Dergisi, 36:1, 32-41 (2007).
 1. Fd3. Gültekin T., B. Koca Özer, E. Yılmaz, G. Akın ve E. Güleç, Emniyet teşkilatında antropometrik bir araştırma: Vücut bileşiminin tespiti, Çağın Polisi Dergisi, 29, 9-12 (2004).