Ankara Üniversitesi, Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi

Antropoloji Bölümü

Telefon : +90 (312) 310 32 80 / 1732
E-posta: egulec@ankara.edu.tr

 

Özgeçmiş ve Eserler Listesi

Prof.Dr. Erksin Güleç, 1950 yılında doğdu. İlk ve orta öğretimini Ankara’da tamamladı. 1972 yılında Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi Paleoantropoloji Kürsüsü’nden mezun oldu. 1970-1973 yılları arasında Agency for International Development (AID)’da çalıştı.

Güleç, 1973’te bitirdiği Kürsüde asistan olarak göreve başladı. Yüksek Lisansını 1975’te, Doktorasını 1979 yılında tamamladı. 1984 yılında Yardımcı Doçent kadrosuna atandı. Merkezi Yabancı Dil Sınavını başardıktan sonra 1985 yılında gerekli bilimsel aşamalardan geçerek Paleoantropoloji Bilim Dalı Doçenti unvanını aldı. 1991 yılı Ağustos ayında da Paleoantropoloji Anabilim Dalına Profesör olarak atandı.

Derece

Bölüm/Program

Üniversite

Yıl

Lisans PALEOANTROPOLOJİ ANKARA ÜNİVERSİTESİ

1972

Y. Lisans PALEOANTROPOLOJİ ANKARA ÜNİVERSİTESİ

1975

Doktora PALEOANTROPOLOJİ ANKARA ÜNİVERSİTESİ

1979

Yüksek Lisans Tez Başlığı ve Danışmanı:

Doktora Tezi Tez Başlığı ve Danışmanı : “Anadolu’da Yaşamış Eski Halkların Ayak Kemiklerinin Tetkiki” DANIŞMAN: Prof.Dr. Enver Yaşar Bostancı

Doçentlik Tezi Tez Başlığı :

Görevler:

Görev Unvanı

Görev Yeri

Yıl

Ar.Gör. Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi Ankara Üniversitesi 1973
Yard.Doç. Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi Ankara Üniversitesi 1984
Doçent Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi Ankara Üniversitesi 1985
Profesör Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi Ankara Üniversitesi 1991

 

Yönetilen Yüksek Lisans Tezleri:

1. Topaklı populasyonun boy açısından incelenmesi ve Anadolu kronolojisindeki yeri: Mevlüt Ckun, 1988.

2. Orta Anadolu bölgesinde çoklu doğum sıklığı üzerine antropolojik bir araştırma: Nilüfer Güntay, 1990.

3. Elazığ/Avşan Kale yakınçağ iskeletlerinin paleodemografik açıdan incelenmesi: Okşan Arman, 1991.

4. Elazığ/Norşuntepe Demir çağı iskeletlerinde diş yapısı ve hastalıkları: Döne Korkmaz, 1993.

5. Orta Anadolu (Ankara çevresi) neojen devir fosil memeliler kataloğu ve paleoekolojisi: İsmail Özer, 1994.

6. Uzun kemik radyografilerinden boy hesaplama formüllerinin oluşturulması: Mehmet Sağır, 1994.

7. Aşvan Kale ve Panaztepe iskeletlerinde diş yapısı: Hamiyet Güney, 1994.

8. Van Kalesi ve Eski Van Şehri İslam dönemi toplumlarında dış patolojileri ve anomalileri: Ahmet Cem Erkman, 1997.

9. MTA Tabiat Tarihi Müzesi tersiyer dönem karasal fosil memeli kataloğu oluşturulması: Necmettin Alan, 1997.

10. Sardis Roma-Bizans toplumlarında diş hastalıkları ve ağız sağlığı: Serpil Eroğlu, 1998.

11. Dursunlu (Ilgın-Konya)’da bulunan pleistosen döneme ait equusların paleontolojik analizi: Ayhan Yiğit, 1998.

12. Söke (Aydın) alt miyosen istifinde bulunan Söke (Ağaçlı) ve Dededağ (Tırhaköy) lagomorpları: Tanımlama, filojeni, biyokronoloji ve ekoloji: Cesur Pehlevan, 1998.

13. Küçükhöyük Eski Tunç Çağı insanlarının paleoantropolojik açıdan incelenmesi: Ayşen Açıkkol, 2000.

14. Van-Karagündüz iskeletlerinde paleopatolojik bir araştırma: Anemi: Kezban Sayar, 2001.

15. Kelenderes iskelet populasyonunun paleodiyeti üzerine bir araştırma: Mustafa Tolga Çırak, 2003.

16. Dilkaya ve Karagündüz (Ortaçağ) iskelet populasyonlarında doğuştan anomalilerin incelenmesi: Cemile Sarı Özdemir, 2004.

17. Eşkişehir ili Şarhöyük kazasından ele geçen hayvan kemiklerinin zooarkeolojik açıdan incelenmesi: Zehra Satar, 2004.

18. 19.yy. Mersin Kelenderis populasyonunun dişlerinin ve çenelerinin paleopatolojik açıdan incelenmesi: Nevin Şimşek, 2005.

19. Merdivenli mağarası buluntularının incelenmesi: İsmail Baykara, 2005.

20. Anadolu’nun Geç Miyosen zürafaları (Mammalia-Giraffidae): Damla Yılmaz, 2005.

21. Dilkaya-Karagündüz (Ortaçağ) iskelet populasyonlarında enfeksiyon hastalıklarının paleopatolojik açıdan incelenmesi: Elif Yalçınozan, 2005.

22. Mersin-Kelenderis (19.yy) toplumunun sağlık sorunları: Işın Günay, 2005.

23. Yüzün yeniden yapılandırılmasında burun tiplerinin önemi ve Ankara ilinde yaşayanların burun tiplerinin incelenmesi: Serap Yeşilyurt, 2006.

24. Karia bölgesi ölü gömme adetleri: Seda Karaöz Arıhan, 2007.

Yönetilen Doktora Tezleri:

1. Elazığ/Tepecik Ortaçağ iskeletlerinin paleodemografik açıdan değerlendirilmesi: Ayla Sevim, 1993.

2. Ankara/Kalecik-Çandır Miyosen Dönem Bovid’lerin paleontolojik analizi: Okşan Arman, 1996.

3. Dilkaya (Van) populasyonunun diskriminant fonksiyon analizi ve Anadolu toplulukları arasındaki yeri: İsmail Özer, 1999.

4. Çorakyerler (Çankırı) rhinocerotidae (Mammalia) buluntularının değerlendirilmesi: Cesur Pehlevan, 2006.

5. Üçağızlı mağarası Faunasının zooarkeolojik açıdan analizi: Capra, Capreolus, Dama ve Cervusların morfometrik açıdan analizi: Ayşen Açıkkol, 2006.

6. Van Dilkaya Erken Demir Çağı ve Orta Çağ toplumunda ağız ve diş sağlığı: Ahmet Cem Erkman, 2008.

7. Kelenderis iskeletlerinin paleoantropolojik analizi ve Anadolu toplumları arasındaki yeri: Asuman Çırak, 2009.

8. Üçağızlı Mağarası insanlarına ait dişlerin paleoantropolojik analizi: İsmail Baykara, 2010.

9. Kimlik tayininde röntgen ve fotoğraf çakıştırma metodu üzerine bir deneme: Işın Günay, 2010.

10. Sivas Üst Miyosen Etçillerinin -Mammalia: Carnivora- Sistematik Analizi: Şakir Önder Özkurt, 2011.

11. Laodikeia populasyonun diş ve çenelerinin paleopatolojik açıdan incelenmesi: Nevin Şimşek, 2011.

12. Şarhöyük sığırlarının zooarkeolojik analizi: Zehra Satar, 2012.

Projelerde Yaptığı Görevler:

Katıldığı Kazı ve Araştırmalar:

 • 1. Klazomenai Kazısı, paleoantropolog, 1980-1983,

 • 2. Bursa / Mustafa Kemal Paşa /Paşalar Kazısı, paleoantropolog, 1984-1985.

 • 3. Londra British Museum Natural History, fosiller ve iskelet koleksiyonları üzerinde patolojik ve morfolojik incelemeler, 1985.
 • 4. İzmir / Menemen /Panaztepe Kazısı, paleoantropolog, 1986.

 • 5. Van Dilkaya Kazısı, paleoantropolog, 1986-1991.

 • 6. Updating Human Paleontology at Çandır/Turkey” başlıklı proje ile Fulbright Araştırma Bursu: University of California, Department of Anthropology, Laboratory for Human Evolutionary Studies, Berkeley’de hominid ve hominoid fosil koleksiyonlarının incelenmesi ve tarihlendirme teknikleri üzerinde çalışmalar, 23.09.1991-07.06.1992.

 • 7. Middle Awash Projesi, Etiyopya, paleoantropolog, 1994-.

 • 8. Çankırı/Çorakyerler Kazısı, paleoantropolog, 1997-2003.

 • 9. Lazaret Kazısı (Nice, Fransa), gözlemci araştırmacı, 1998.

 • 10. Dmanisi Kazısı (Gürcistan), paleoantropolog, 2003.

 

Başkanlığında Gerçekleştirilen Kazılar:

 1. 1.  1989-1998 yılları arasında T.C. Kültür Bakanlığı Anıtlar ve Müzeler Genel Müdürlüğü ve MTA Genel Müdürlüğü ile ilişki halinde T.C. Bakanlar Kurulu izinli Ankara/ Kalecik/Çandır Kazısı’nı gerçekleştirdi.
 2. 2.  1997-1999 yılları arasında Hatay Müzesi Müdürlüğü başkanlığında gerçekleştirilen Üçağızlı Mağara Kazısı’nın bilimsel danışmanlığını yaptıktan sonra 2000 yılından itibaren T.C. Bakanlar Kurulu Kararı’yla, kazıları halen sürmekte olan “Hatay / Samandağı / Üçağızlı Mağarası Kazısı”nın başkanlığını üstlendi.
 3. 3.  2001 yılında Bakü-Ceyhan Boru Hattı Miyosen-Holosen Hominoid-Hominid Araştırmaları Projesi başkanlığını gerçekleştirdi.
 4. 4.  2002 yılından itibaren Sivas Müzesi Müdürlüğü başkanlığında gerçekleştirilen Sivas / Merkez / Hayranlı-Haliminhanı Kazısı’nın bilimsel başkanlığını üstlendi.
 5. 5.  Manisa, Hatay, Kırşehir, Elazığ, Eskişehir, Denizli, Muğla ve Gaziantep illerinde T.C. Kültür Bakanlığı Anıtlar ve Müzeler Genel Müdürlüğü tarafından desteklenen yüzey araştırmaları gerçekleştirdi.

 

Başkanlığında Gerçekleştirilen Projeler:

 1. 1.  1987-1991 tarihleri arasında “M.Ö. 2. ve 1. Bin’de Doğu Anadolu Tarihinin Paleoantropolojik Açıdan Araştırılması” konulu araştırma projesini yürüttü.
 2. 2.  1993-1998 yılları arasında Ankara Üniversitesi, Maden Tetkik ve Arama Genel Müdürlüğü ve California (Berkeley) Üniversitesi’nin ortaklaşa gerçekleştirdikleri “Türkiye Omurgalı Fosil Yataklarının Araştırılması” konulu proje başkanlığını yürüttü.
 3. 3.  1997 yılında Uzun Kemik Radyografilerinden Boy Formüllerinin Oluşturulması Projesi (TÜBİTAK destekli) başkanlığını gerçekleştirdi.
 4. 4.  2003-2005 yılları arasında Anadolu İnsanının Antropometrik Boyutları isimli projenin (TÜBİTAK destekli) başkanlığını yürüttü.
 5. 5.  2003-2005 yılları arasında Anadolu İnsanının Antropometrik Boyutları isimli projenin (Ankara Üniversitesi destekli) başkanlığını yürüttü.

 

İdari Görevler:

Görev Dönemi Yönetim Görevi Kuruluş
2012- E.A.A. Council Member European Anthropological Association
2009-2011 Rektör Yardımcılığı Ahi Evran üniversitesi
2004-2006 E.A.A. Council Member European Anthropological Association
2003 – 2006 Fen Edebiyat Fakültesi Dekanlığı Yüzüncü Yıl Üniversitesi
2002 – 2003 Üniversite Senato Temsilcisi Ankara Üniversitesi
2002 – 2005 Antropoloji Dergisi Editörlüğü Ankara Üniversitesi D.T.C.F
2002 – 2003 Antropoloji Bölüm Başkanlığı Ankara Üniversitesi D.T.C.F
2002 – Adli Bilimler Dergisi Bilimsel Danışma Kurulu Üyeliği Ankara Üniversitesi Tıp F. Adli Tıp A.B.D.
1998 – 2003 Paleoantropoloji Anabilim Dalı Başkanlığı Ankara Üniversitesi D.T.C.F
1993 – 2003 Fakülte Kurul Üyeliği Ankara Üniversitesi D.T.C.F
1993 – 2002 Fizik ve Paleoantropoloji Bölüm Başkanlığı Ankara Üniversitesi D.T.C.F
1993 Paleoantropoloji Anabilim Dalı Başkanlığı Ankara Üniversitesi D.T.C.F
1987 – 1993 Fizik Antropoloji Anabilim Dalı Başkanlığı Ankara Üniversitesi D.T.C.F

 

Bilimsel Kuruluşlara Üyelikler:

2000 – American Association Advancement of Science
1991 – American Association of Physical Anthropology
1992 – National Geographic Society
1990 – Dental Anthropology Society
1985 – European Anthropological Association

 

ESERLER

Uluslararası indeksli ve hakemli dergilerde yayımlanan makaleler:

 1. 1. Jan Van der Made, Güleç, E., Erkman, A.C., “Microstonyx (Suidae, Artiodactyla) from the Upper Miocene of Hayranlı-Haliminhanı, Turkey”, Turk. J. Zool., 37: 106-122, 2013 (SCI-E).
 2. 2. Gökçümen, Ö., Gültekin, T., Doğan Alakoç, Y., Tuğ, A., Güleç, E., Schurr, T.G., “Biological Ancestries, Kinship Connections, and Projected Identities in Four Central Anatolian Settlements: Insights from Culturally Contextualized Genetic Anthropology”, American Anthropologist, 113 (1): 116-131, 2011.
 3. 3. Doğan Alakoç, Y., Gökçümen, Ö., Tuğ, A., Gültekin, T., Güleç, E., Shurr, T.G., “Y-chromosome and autosomal STR diversity in four proximate settlements in Central Anatolia”, Forensic Science International: Genetics, 4 (5): e135-e137, 2010 (SCI).
 4. 4. Baykara, İ., Yılmaz, H., Gültekin, T., Güleç, E., “Squatting Facet: A Case Study Dilkaya and Van Kalesi Populations in Eastern Turkey”, Collegium Antropologicum, 34 (4): 1257-1262, 2010 (SSCI, AHCI).
 5. 5. Kuhn, S.L., Stiner, M.C., Güleç, E., Özer, İ., Yılmaz, H., Baykara, İ., Açıkkol, A., Goldberg, P., Molina, K.M., Ünay, E., Suata Alpaslan, F., “The Early Upper Paleolithic Occupations at Üçağızlı Cave (Hatay, Turkey)”, Journal of Human Evolution, 56: 87-113, 2009 (SCI, SSCI).
 6. 6. Güleç, E., T. White, S. Kuhn, İ. Özer, M. Sağır, H. Yılmaz, F.C. Howell, “The Lower Pleistocene lithic assemblage from Dursunlu (Konya), Central Anatolia, Turkey” Antiquity, 83 (319): 11-22, 2009 (SSCI).
 7. 7. Gültekin, T., Koca Özer, B., Akın, G., Yener, B., Sağır, M., Güleç, E., “Prevalence of overweight and obesity in Turkish adults”, Anthropologischer Anzeiger, 67 (2): 205-212, 2009 (SSCI).
 8. 8. Açıkkol, A., Günay, I., Akpolat, E., Güleç, E., “A Middle Bronze Age Case of Trephination from Central Anatolia, Turkey”, Bulletin of the International Association for Paleodontology, 3 (2): 28-39, 2009 (ICMJE, Genamics JournalSeek).
 9. 9. Bibi, F., Savaş Güleç, E., “Bovidae (Mammalia: Artiodactyla) from the late Miocene of Sivas, Turkey”, Journal of Vertebrate Paleontology, 28 (2): 501-519, 2008 (SCI).
 10. 10. Gültekin, T., Özer, İ., Sağır, M., Baykara, İ, Yılmaz, H., Güleç, E., Korkusuz, F., “Bone mineral density of ancient Anatolian populations” Eklem Hastalıkları ve Cerrahisi (Joint Diseases and Related Surgery), 19 (3): 133-139, 2008 (SCI-E).
 11. 11. Savaş Güleç, E., Sevim, A., Pehlevan, C., Kaya, F., “A New Great Ape from the Late Miocene of Turkey”, Anthropological Science, 115 (2): 153-158, 2007 (SCI-E).
 12. 12. Güleç, E., Gültekin, K., Özer, İ., Sağır, M., Koca Özer, B., “ A brief overview of bio-anthropological analysis of human skeletal remains from Anatolia: Early Neolithic to Ottoman Empire”, Human Evolution, 22 (3-4): 211-229, 2007 (PubMed, MEDLINE).
 13. 13. Özer, İsmail, Katayama, K., Sağır, M., Güleç, E.  “Sex determination using the scapula in Medieval skeletons from East Anatolia”, Collegium Anthropologicum, 30 (2): 315-319, 2006 (SSCI, AHCI).
 14. 14. Gültekin, T, Roland, H., Charles, S., Güleç, E., “Growth of children living in the outskirts of Ankara: Impact of low socio-economic status”, Annals of Human Biology, 33 (1): 43–54, 2006 (SCI).
 15. 15. Koca, B., Güleç, E., Gültekin, E., Akın, G., Güngör, K., Brooks, S.L., “Implications of dental caries in Anatolia: From Hunting-gathering to the present”, Human Evolution, 21 (3-4): 215-222, 2006 (PubMed, MEDLINE).
 16. 16. Howell, F.C., White, T.D., Begun, D.R., Chaimanee, Y., de Lumley, M.A., Gingerich, P.D., Groves, C., Güleç, E., Haile-Selassie, Y., Hlusko, L., Jaeger, J.J., Kelley, L., Kohler, M., Liu, W., Lordkipanidze, D., Lovejoy, C.O., Martin, L.B., McCrossin, M.L., Moggi-Cecchi, J., Moya-Sola, S., Rook, L., Smith, P., Suwa, G., Teaford, M., Tobias, P.V., Walker, A., Walker, P., Ward, S., “Geological Issues in the Djourab”, South African Journal of Science, 100 (9-10): 446 (SCI-E, AHCI).
 17. 17. Geraads, D., Güleç, E., Kaya, T., “Sinotragus (Bovidae, Mammalia) from Turkey and the Late Miocene Middle Asiatic Province”, N.Jb.Geol.Palaont.Mh., 8: 477-489, Stuttgart, 2002 (SCI).
 18. 18. Güleç, E., Kuhn, S., Stiner, M. “The Early Upper Palaeolithic of Üçağızlı Cave, Turkey”, Antiquity, 76: 615-616, 2002 (SSCI).
 19. 19. Gümüşburun, E., Katkıcı, U., Erdil, H., Sevim, A., Güleç, E. “Variations of supraorbital traits”, Morphologie, 86 (272):19-22, 2002 (MEDLINE, BIOSIS).
 20. 20. Kuhn, S., Stiner, M., Reese, D.S., Güleç, E.  “Ornaments of the Earliest Upper Paleolithic: New insights from the Levant”, Proceedings of the National Academy of Sciences (PNAS), 98 (13): 7641-7646, USA, 2001 (ISI Web of Science, JSTOR, PubMed Central, BIOSIS).
 21. 21. Kuhn, S.L, Stiner, M.C., Güleç, E., “Initial Upper Palaeolithic in south-central Turkey and its regional context: a preliminary report”, Antiquity, 73 (281): 505-517, 1999 (SSCI).
 22. 22. Geraads, D., Güleç, E. “On some spiral-horned antelopes (Mammalia: Artiodactyla: Bovidae) from Late Miocene of Turkey, with remarks on their distribution”, Palaontologishe Zeitschrift, 73 (3/4): 403-409, Stuttgart, 1999 (SCI-E).
 23. 23. Louchart, A., Mourer-Chauvire, C., Güleç, E., Howell, F.C., White, T. “L’avifaune de Dursunlu, Turquie, Pleistocene inferieur: Climat, environnement et biogeographie (The avifauna of Dursunlu, Turkey, Lower Pleistocene: climate, environment and biogeography)”, Comptes Rendus de l’Academie des Sciences – Series IIA – Earth and Planetary Science, 327 (5): 341-346, 1998.
 24. 24. Begun, D., Güleç, E., “Restoration of the Type and Palate of Ankarapithecus metai: Taxonomic and Phylogenetic Implications” American Journal of Physical Anthropology, 105: 279-314, 1998 (SCI).
 25. 25. Gümüşburun, E., Sevim, A., Katkıcı, U., Adıgüzel, E., Güleç, E., “A Study of Sutural Bones in Anatolian-Ottoman Skulls”, International Journal of Anthropology, 12 (2): 43-48, 1997.
 26. 26. Güleç, E., Geraads, D. “Relationships of Barbourofelis pivateaui (Ozansoy, 1965) a Late Miocene Nimravid (Carnivora, Mammalia) from Central Turkey”, Journal of Vertebrate Paleontology, 17 (2): 370-375, 1997 (SCI).
 27. 27. Gümüşburun, E., Adıgüzel, E., Erdil, H., Özkan, Y., Güleç, E., “A Study of the Nutrient Foramina in the Shaft of the Fibula”, Okajimas Folia Anat. Jpn., 73 (2-3):125-128, 1996 (Genamics JournalSeek).
 28. 28. Katkıcı, U., Gümüşburun, E., Erdil, H., Sevim, A., Güleç, E., “A Study of Incidence of the Interparietal Bone”, J. Anat. Soc. India, 44 (1): 13-17, 1995 (MedSci, PubMed).
 29. 29. Geraads, D., Güleç, E., “Middle Miocene Ruminants from İnönü, Central Turkey”, N. Jb. Geol. Palaont. Mh., 8: 462-474, 1995 (SCI).
 30. 30. Güleç, E., İşcan, M.Y., “Forensic anthropology in Turkey”, Forensic Science International, 66: 61-68, 1994 (SCI).
 31. 31. Güleç, E., Reconstruction Life from the Skeleton”, (Book Review), Forensic Science International, 61: 191-194, 1993 (SCI).

 

Yazılan uluslararası kitaplar veya kitaplarda bölümler:

 1. 1. Güleç, E., Gültekin, T., Özer, İ., Sağır, M., Koca Özer, B., “Una breve panoramica dell’analisi bio-antropologica su resti scheletrici di provenienza anatolica: dal Neolitico Superiore all’Impero Ottomano”, Systema Naturae, Dal Bronzo Al Ferro: Sulla Possibile Origine Anatolica Degli Etruschi, (Eds. M. Annese and B. Chiarelli), Vol 10: 119-138, 2010.
 2. 2. Özer, İ., Gültekin, T., Koca Özer, B., Sağır, M, Güleç, E., “Nutrition and food consumption in Anatolia”, Nutrition Factors in Past and Present Populations (Eds. E.B. Bodzsar and C. Susanne), Biennial Books of EAA, Vol 6: 39-56, 2010.
 1. 3. Koca Özer, B., Gültekin, T., Özer, İ., Sağır, M., Güleç, E., “Longevity in Ancient Anatolian and Turkish Populations from Neolithic to Present”, Ageing Related Problems in Past and Present Populations (Eds. E.B. Bodzsar and C. Susanne), Biennial Books of EAA, Vol 5: 45-58, Platin Publication and Press: Budapest, 2008.
 2. 4. Kuhn, S.L., Stiner, M.C., Kerry, K.W., Güleç, E. “The Early Upper Paleolithic at Üçağızlı Cave (Hatay, Turkey): Some Preliminary Results”, More Than Meets The Eye, Studies on Upper Palaeolithic Diversity in the Near East, (Eds. A. Nigel Goring-Morris, Anna Belfer-Cohen), Oxbow Books, 106-117, 2003.
 3. 5. Begun, D., Güleç, E., Geraads, D., “Dispersal Patterns of Eurasian Hominoids: Implications from Turkey”, Distrubition and Migration of Tertiary Mammals in Eurasia, (Eds. J.W.F. Reumer, W. Wessels), A Volume in Honour of Hans de Bruijn, DEINSEA – Annual of the Natural History Museum Rotterdam, p. 23-39, Netherlands, 2003.
 4. 6. Begun, D., Geraads, D., Güleç, E., “The Çandır Hominoid Locality: Implications for the Timing and Pattern of Hominoid Dispersal Events”, Geology and Vertebrate Paleontology of the Middle Miocene Hominoid Locality Çandir (Central Anatolia, Turkey), (Eds. E. Güleç, D. Begun, D. Geraads), Courier Forschungsinstitut Senckenberg, Band 240: 251-64, Frankfurt, 2003.
 5. 7. Geraads, D., Begun, D., Güleç, E. “The Middle Miocene Hominoid Site of Çandir, Turkey: General Paleoecological Conclusions from the Mammalian Fauna”, Geology and Vertebrate Paleontology of the Middle Miocene Hominoid Locality Çandir (Central Anatolia, Turkey), (Eds. E. Güleç, D. Begun, D. Geraads), Courier Forschungsinstitut Senckenberg, Band 240: 241-250, Frankfurt, 2003.
 6. 8. Geraads, D., Güleç, E. “Proboscidea from the Middle Miocene Hominoid Site of Çandir (Turkey)”, Geology and Vertebrate Paleontology of the Middle Miocene Hominoid Locality Çandir (Central Anatolia, Turkey), (Eds. E. Güleç, D. Begun, D. Geraads), Courier Forschungsinstitut Senckenberg, Band 240: 235-239, Frankfurt, 2003.
 7. 9. Güleç, E., Geraads, D. “Anchitherium from the Middle Miocene Hominoid Locality of Çandir (Turkey)”, Geology and Vertebrate Paleontology of the Middle Miocene Hominoid Locality Çandir (Central Anatolia, Turkey), (Eds. E. Güleç, D. Begun, D. Geraads), Courier Forschungsinstitut Senckenberg, Band 240: 211-215, Frankfurt, 2003.
 8. 10. 10. Güleç, E., Begun, D. “Functional morphology and affinities of the hominoid mandible from Çandır”, Geology and Vertebrate Paleontology of the Middle Miocene Hominoid Locality Çandir (Central Anatolia, Turkey), (Eds. E. Güleç, D. Begun, D. Geraads), Courier Forschungsinstitut Senckenberg, Band 240: 89-111, Frankfurt, 2003.
 9. 11. 11. Güleç, E. “Historical Background and Current Research at Çandır Hominoid Site”, Geology and Vertebrate Paleontology of the Middle Miocene Hominoid Locality Çandir (Central Anatolia, Turkey), (Eds. E. Güleç, D. Begun, D. Geraads), Courier Forschungsinstitut Senckenberg, Band 240: 1-8, Frankfurt, 2003.
 10. 12. Güleç, E., Howell, F.C., White, T. “Dursunlu – A New Lower Pleistocene Faunal and Artifact-bearing Locality in Southern Anatolia”, Hominid Evolution: Lifestyles and Survival Strategies (Ed. H. Ullrich). Edition Archea: Berlin, pp. 349-364, 1999.

 

Tanınmış Ulusal Yayınevleri Tarafından Yayımlanan Kitapta Bölüm:

 1. 1. Güleç, E., “İnsan Evrimi ve Anadolu”, Ankara Üniversitesi, DTCF 75. Kuruluş Yıldönümü Anı Kitabı, Biyolojik Antropoloji, sf. 1-24, Ankara Üniversitesi Basımevi: Ankara, 2012.
 2. 2. Baykara, İ., Güleç, E., “Anadolu Orta Paleolitik Dönem Taş Alet Kültürleri”, Ankara Üniversitesi, DTCF 75. Kuruluş Yıldönümü Anı Kitabı, Biyolojik Antropoloji, sf. 47-69, Ankara Üniversitesi Basımevi: Ankara, 2012.
 3. 3. Güleç, E., “Hatay’ın Paleolitik Kültürleri ve Yerleşim Alanları”, Hatay Kültür Envanteri, Cilt II (İlçeler): 13-16, Sistem Ofset: Ankara, 2011.
 4. 4. Güleç, E., Özer, İ., “Dilkaya Ortaçağ İskeletlerinin Paleoantropolojik Analizi”, Altan Çilingiroğlu’na Armağan. Yukarı Denizin Kıyısında Urartu Krallığı’na Adanmış Bir Hayat, (Haluk Sağlamtimur vd. ed.) Arkeoloji ve Sanat Yayınları: İstanbul, 2009.
 5. 5. Güleç, E., Açıkkol, A., “Paleolitik Beslenme”, Hayat Erkanal’a Armağan Kültürlerin Yansıması (Editör: Betül Avunç), sf. 389-397. Homer Kitabevi ve Yayıncılık: İstanbul, 2006.
 6. 6. Güleç, E. “Paleoantropoloji Kazıları”, A.Ü. D.T.C.F. 66. Kuruluş Yıldönümü Anı Kitabı, sf. 341-348, A.Ü. Basımevi: Ankara, 2003.
 7. 7. Güleç, E., “Adli Antropoloji”, Adli Tıp ve Adli Bilimler (Editör Hamit Hancı), Seçkin Yayıncılık San. ve Tic. AŞ: Ankara, 2002.
 8. 8. Özer, İ., Sağır, M., Güleç, E. “Yakın (Miyosen-Şimdiye Kadar) Jeolojik Dönemlerin Ekolojik Yorumu ve Fosilleri”, Genel Zoocoğrafya ve Türkiye Zoocoğrafyası – Hayvan Coğrafyası, (Ed. Ali Demirsoy, Beşinci Baskı), sf. 401-421, Meteksan AŞ: Ankara, 2002.
 9. 9. Güleç, E., “Hatay Üçağızlı Mağara’da Bulunan Üst Paleolitik (Aurignacien) Döneme Ait Küçük Azı Dişi”, HUMANA Bozkurt Güvenç’e Armağan, sf. 305-317, Kültür Bakanlığı Yayınları: Ankara, 1994.
 10. 10. Güleç, E., Saraç, G., Türkiye Omurgalı Fosil Yataklarının Araştırılması Projesi, MTA Yayınları: Ankara, 1993.

 

Ulusal hakemli dergilerde yayımlanan makaleler:

 1. 1.Özer, İ., Sağır, M., Satar, Z., Güleç, E., “Gümüşlük (Milas) İskeletleri ve Anadolu Klasik-Helenistik Dönem Toplumlarının Sağlık Profili”, A.Ü. D.T.C.F. Dergisi, 52 (1): 29-42, 2012.
 2. 2.Güleç, E., Akın, G., Sağır, M., Koca Özer, B., Gültekin, T., Bektaş, Y., “Anadolu İnsanının Antropometrik Boyutları: 2005 Yılı Türkiye Antropometri Anketi Genel Sonuçları”,  A.Ü. D.T.C.F. Dergisi, 49 (2): 187-201, 2009.
 3. 3. Çırak, A., Güleç, E., “Kelenderis İskeletlerinin Demografik ve Paleoantropolojik Analizi”, Antropoloji Dergisi, 22: 103-125, 2007.
 4. 4. Günay, I., Teke, H., Yaşar, B., Güleç, E., “Kelenderis Kentinde Bulunan Bir İskelette Saptanan Otitis Media Olgusunun Değerlendirilmesi”, Adli Tıp Bülteni, 12: 32-35, 2007.
 5. 5. Güleç, E., Açıkkol, A., “Midas: Gordion MM Tümülüsünden Çıkarılan Kafatasının Paleoantropolojik Analizi”, Antropoloji Dergisi, 19: 1-15, 2005.
 6. 6. Stiner, M., Açıkkol, A., Güleç, E., Pehlevan, C., Kuhn, S. “Paleolithic Diet Breath at Üçağızlı Cave (Hatay, Turkey) in Pan-Mediterranean”, Antropoloji Dergisi, 18: 41-66, 2005.
 7. 7. Güleç, E., Açıkkol, A., Pehlevan, C., “Eski Anadolu İnsanlarında Ağız ve Diş Sağlığı”, Antropoloji Dergisi, 16: 33-51, 2004.
 8. 8. Koca Özer, B., Gültekin, T., Yılmaz, E., Akın, G., Güleç, E., ”Ankara Emniyet Müdürlüğü Personelinin Antropometrik Karakterleri; Ergonomik Yaklaşımlar”, Polis Bilimleri Dergisi, 5 (3-4): 39-46, 2003.
 9. 9. Güleç, E., Sağır, M., Özer, İ., “İnsan İskeletlerinde Foramen Magnum’dan Cinsiyet Tayini”, A.Ü. D.T.C.F. Dergisi, 43 (1): 1- 9, 2003.
 10. 10. Güleç, E., Howell, C., White, T., Karabıyıkoğlu, M., “Anadolu’da İlk İnsan İzleri: Dursunlu”, Antropoloji Dergisi, 15: 79-90, 2003.
 11. 11. Koca Özer, B., Gültekin, T., Yılmaz, E., Güleç, E., Akın, G., “Ankara Emniyet Müdürlüğü Personelinin Antropometrik Karakterleri; Ergonomik Yaklaşımlar”, Polis Bilimleri Dergisi. 5 (3-4): 39-46, 2003.
 12. 12. Bilgin, B., Sevim, A., Aktören, O., Bilgin, T., Güleç, E., Beyli, M., “Elazığ – Tepecik Ortaçağ Toplumunda Mine Hipoplazisi”, İstanbul Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Dergisi, 34: 98-104, 2000.
 13. 13. Geraads, D., Güleç, E., “Üst Miyosen Kızılcahamam Kavakdere (Orta Anadolu) İstifinde Bulunmuş Olan Bir Bramatherium Kafatasının (Giraffidae, Mammalia) Biyocoğrafik ve Filogenetik Açıdan İrdelenmesi”, MTA Dergisi, 121: 217-223, Ankara, 1999.
 14. 14. Güleç, E., Pelin, C., “Kuruçay Höyüğünde Gün Işığına Çıkarılan Bir Trepenasyon Olgusu”, A.Ü. D.T.C.F. Dergisi, 38 (1-2): 343-350, 1998.
 15. 15. Gümüşburun, E., Katkıcı, U., Erdil, H., Sevim, A., Güleç, E. “Foramen Infra Orbitale ile İlgili Bir Çalışma (A Study of Infraorbital Foramen)”, Ç.Ü. Tıp Fakültesi Dergisi, 20 (1): 7-9, 1998.
 16. 16. Katkıcı, U., Gümüşburun, E., Sevimi A., Adıgüzel, E., Güleç, E., “Metatarsal Kemiklerin (2, 3, 4) Lateral Yüzlerindeki Sulkus Açı Değerlerinin Kemiklerin Belirlenmesindeki Önemi”, Adli Tıp Bülteni, 2 (2): 56-57, 1997.
 17. 17. Arslan, P., Karaağaoğlu, N., Duyar, İ., Güleç, E., “Yüksek Öğrenim Gençlerinin Beslenme Alışkanlıklarının Puanlandırma Yöntemi İle Değerlendirilmesi”, A.Ü. D.T.C.F. Dergisi, 37 (1-2): 155-168, 1995.
 18. 18. Arslan, P., Duyar, İ., Karaağaoğlu, N., Güleç, E., “Gençlerin Günlük Enerji Gereksinmelerinin Bazal Metabolizma Hesaplama Formülü ve Yağsız Vücut Kütlesi Ölçümüne Göre Değerlendirilmesi”, A.Ü. D.T.C.F. Dergisi, 37 (1-2): 141-145, 1995.
 19. 19. Arslan, P., Karaağaoğlu, N., Duyar, İ., Güleç, E., “Yüksek öğrenim gençlerinin beslenme alışkanlıklarının puanlandırma yöntemi ile değerlendirilmesi”, Beslenme ve Diyet Dergisi 22: 195–208, 1994.
 20. 20. Güleç, E., Duyar, İ., “Fiziksel Yapının Bir Göstergesi Olarak Boyun Çevresi: Yükseköğrenim Gençliği Üzerinde Antropometrik Bir Araştırma.”, A.Ü. D.T.C.F. Dergisi, 35 (2): 131-138, 1992.
 21. 21. Güleç, E., “Güney Anadolu’da Bulunan Üç Fosil kafatası Üzerine Paleoantropolojik Bir İnceleme”, Türk Tarih Kurumu Belleten, 54 (211): 1-36, 1990.
 22. 22. Güleç, E., “Klazomenai İskeletlerinin Paleoantropolojik Açıdan Değerlendirilmesi“, Türk Tarih Kurumu Belleten, 53 (207-208): 565-582, 1989.

 

Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitaplarında basılan bildiriler:

 1. 1. Güleç, E., Özer, İ., Pehlevan, C., Erkman, C., Baykara, İ., Şahin, S., Baykara, D., “2010 Yılı Üçağızlı Mağarası Kazısı”, Kazı Sonuçları Toplantısı-3, 33: 209-216, Ankara, 2012.
 2. 2. Güleç, E., Özer, İ., Baykara, İ., Şahin, S., Baykal, G., “2010 Yılı Muğla, Denizli ve Hatay İlleri Yüzey Araştırması”, Araştırma Sonuçları Toplantısı, 29: 171-182, Ankara, 2012.
 3. 3. Güleç, E, Özer, İ., Sağır, M, Açıkkol, A., Erkman, A.C., Baykara, İ., Yılmaz, H., “2009 Yılı Üçağızlı Mağarası Kazısı”, Kazı Sonuçları Toplantısı-2, 32: 42-47, Ankara, 2011.
 4. 4. Güleç, E., Altın, Y., Açıkkol, A., Özkurt, Ş.Ö., Pehlevan, C., Erkman, A.C., Kaya, F., Doğan, A., “2009 Yılı Sivas / Haliminhanı-Hayranlı Kazısı”, Kazı Sonuçları Toplantısı-2, 32: 48-55, Ankara, 2011.
 5. 5. Sağır, M., Satar, Z., Özer, İ., Güleç, E., “Birecik Barajı İlk Tunç Çağı İskeletlerinin Paleoantropolojik Analizi”, Arkeometri Sonuçları Toplantısı, 26: 257-262, Ankara, 2011.
 6. 6. Güleç, E., İ. Baykara, İ. Özer, M. Sağır, A. Açıkkol, A.C. Erkman ve H. Yılmaz, “2008 Yılı Üçağızlı Mağarası Kazısı”, Kazı Sonuçları Toplantısı-I, 31: 121-132, Ankara, 2010.
 7. 7. Güleç, E., H. Yılmaz, M. Sağır, İ. Özer ve İ. Baykara, “2008 Yılı Hatay ve Eskişehir İlleri Yüzey Araştırması”, Araştırma Sonuçları Toplantısı-I, 27: 365-372, Ankara, 2010.
 8. 8. Sağır, M., Satar, Z., Özer, İ., Güleç, E., “Gümüşlük-Milas İskeletlerinin Ağız ve Diş Sağlığı”, Arkeometri Sonuçları Toplantısı, 25: 69-78, Ankara, 2010.
 9. 9. Özer, İ., Sağır, M., Kandemir, İ., Güleç, E., “Osmanlı Dönemi Kafataslarının Geometrik Morfometrik Analizi”, Arkeometri Sonuçları Toplantısı, 25: 57-67, Ankara, 2010.
 10. 10. Güleç, E., Kuhn, S.L., Stiner, M.C., Özer, İ., Sağır, M., Erkman, C., Açıkkol A., Baykara, İ., “2006-2007 Yılları Üçağızlı Mağarası Kazıları”, Kazı Sonuçları Toplantısı-4, 30: 233-242, Ankara, 2009.
 11. 11. Güleç, E., Alkan, M., Pehlevan, C., Özkurt, Ş., Erkman, A.C., Kaya, F., Bedir, A., Bozca, K.M., Çeri, Ö., “2007 Yılı Haliminhanı-Hayranlı Kazısı”, Kazı Sonuçları Toplantısı-2, 30: 341-350, Ankara, 2009.
 12. 12. Aksu, M., Akarsu, B., Sağır, M., Koca Özer, B., Gültekin, T., Özer, İ., Ciğer, S., Güleç, E., “Dilkaya Toplumunda Yüz İskelet Yapısının Sefalometrik Analiz Yöntemi İle Değerlendirilmesi”, Arkeometri Sonuçları Toplantısı, 24: 49-64, Ankara, 2009.
 13. 13. Sağır, M., Özer, İ., Güleç, E., “Osmanlı Dönemi Kafataslarının Paleopatolojik Analizi”, Arkeometri Sonuçları Toplantısı, 24: 65-78, Ankara, 2009.
 14. 14. Satar, Z., Özer, İ., Sağır, M., Güleç, E., “Kendirci Mevkii Kurtarma Kazısı İskeletlerinin Paleoantropolojik Analizi”, Arkeometri Sonuçları Toplantısı, 24: 79-86, Ankara, 2009.
 15. 15. Satar, Z., Günay, I., Güleç, E., “Dede Mezarı İskeletlerinin Osteolojik Analizi”, Arkeometri Sonuçları Toplantısı, 24: 299-306, Ankara, 2009.
 16. 16. Akın, G., Güleç, E., Sağır, M., Koca Özer, B., Gültekin, T., Bektaş, Y., “Ergonomide antropometrinin önemi ve bir antropolojik çalışma örneği”, 15. Ulusal Ergonomi Kongresi (22-24 Ekim), sf. 227-238, Konya, 2009.
 17. 17. Güleç, E., Demirci, S., Özer, İ., Pehlevan, C., Erkman, C., Yiğit, A., Kaya, F., “2006 Yılı Sivas / Hayranlı – Haliminhanı Kazısı”, Kazı Sonuçları Toplantısı-II, 29: 537-544, Ankara, 2008.
 18. 18. Şimşek, N., Günay, I., Güleç, E., “Kelenderis Toplumunda Ağız ve Diş Sağlığı”, Arkeometri Sonuçları Toplantısı, 23: 187-202, Ankara, 2008.
 19. Güleç, E, Gültekin, T., Özer, İ., Sağır, M., “Geçmişten Günümüze Anadolu; Eski Anadolu Toplumlarının Antropolojik Açıdan İncelenmesi”, Tarihten Bir Kesit; Etrüskler, Türk Tarih Kurumu Sempozyumu (2-4 Haziran 2007, Bodrum), sf. 1-39, Türk Tarih Kurumu: Ankara, 2008.
 20. 20. Güleç, E., Gültekin, T., Koca Özer, B., Sağır, M., Özer, İ., “Diz yüksekliği ve kulaç uzunluğundan boy hesaplanması: Yaşlı bireyler üzerinde bir uygulama”, IV. Ulusal Yaşlılık Kongresi (22-24 Kasım), sf. 435-449, Ankara, 2007.
 21. 21. Demirci, S., Güleç, E., Özer, İ., Pehlevan, C., Yiğit, A., Kaya, F., Erkman, C., “2005 Yılı Sivas / Hayranlı – Haliminhanı Kazısı”, Kazı Sonuçları Toplantısı-II, 28: 141-156, Ankara, 2007.
 22. 22. Satar, Z., Baykara, İ., Güleç, E. ve Açıkkol, A., “Altıntepe/Tuşpa Nekropolü Faunasının Zooarkeolojik Analizi”, Arkeometri Sonuçları Toplantısı, 21: 51-62, Ankara, 2006.
 23. 23. Güleç, E, Özer, İ., Sağır, M., Satar, Z., “Lagina Kazısı İskeletlerinin Paleoantropolojik İncelenmesi”, Arkeometri Sonuçları Toplantısı, 21: 21-28, Ankara, 2006.
 24. 24. Güleç, E., Kuhn, S., Stiner, M., Özer, İ., Sağır, M. “2003 Yılı Üçağızlı Mağarası Kazısı”, Kazı Sonuçları Toplantısı, 26: 237-242, Ankara, 2005.
 25. 25. Törnük, M., Güleç, E., “2003 Yılı Sivas Hayranlı-Haliminhanı Kazısı”, Kazı Sonuçları Toplantısı-II, 26: 251-254, Ankara, 2005.
 26. 26. Açıkkol, A., Yılmaz, H., Sağır, M., Özer İ., Güleç, E., “Eski Anadolu Toplumlarının Kladistik Analizi”, Arkeometri Sonuçları Toplantısı, 20: 113-124, Ankara, 2005.
 27. 27. Güleç, E., Sağır, M., Özer, İ., Satar, Z. “2003 Yılı Börükçü Kazısı İskeletlerinin Paleoantropolojik İncelenmesi”, Arkeometri Sonuçları Toplantısı, 20: 167-172, Ankara, 2005.
 28. 28. Akın, G., Güleç, E., Sağır, M., Gültekin, T., Bektaş, Y. “Yaşlanma ve yaşlanmayı geciktiren çevresel etmenler”, III. Yaşlılık Kongresi (16-19 Kasım 2005), sf. 127-137, İzmir, 2005.
 29. 29. Gültekin, T, Akın, G., Güleç, E., Sağır, M., Bektaş, Y., Koca, B., “Erişkinlerde gövde ve üyelerde cinsiyete bağlı derialtı yağ değerlerinde görülen değişimler”, III. Yaşlılık Kongresi (16-19 Kasım 2005), sf. 475-484, İzmir, 2005.
 30. 30. Sağır, M., Akın, G., Güleç, E., Bektaş, Y., Gültekin, T., Koca, B.,  “Boyun, üstkol ve baldır çevresi ile beden kitle indeksi değerlerinde yaşa bağlı değişmeler”, III. Yaşlılık Kongresi (16–19 Kasım 2005), sf. 485–493, İzmir, 2005.
 31. 31. Güleç, E., Yılmaz, H., Sevim, A., Şimşek, N., Açıkkol, A., “Çavlum Toplumunda Bir Trepanasyon Olgusu”, Arkeometri Sonuçları Toplantısı, 19: 41-50, Ankara, 2004.
 32. 32. Törnük, M., Güleç, E., Sağır, M., Özer, İ., Pehlevan, C.,  “2002 Yılı Sivas / Hayranlı – Haliminhanı Kazısı”, Kazı Sonuçları Toplantısı-II, 25: 289-292, Ankara, 2004.
 33. 33. Güleç, E., Kuhn, S., Stiner, M., “2002 Üçağızlı Mağarası Kazısı”, Kazı Sonuçları Toplantısı-II, 25: 1-10, Ankara, 2004.
 34. 34. Sağır, M., Özer, İ., Satar, Z., Güleç, E., “Börükçü İskeletlerinin Paleoantropolojik İncelenmesi”, Arkeometri Sonuçları Toplantısı, 19: 27-40, Ankara, 2004.
 35. 35. Güleç, E., Kuhn, S., Özer, İ., Stiner, M., “The 2001 Excavation Season at Üçağızlı Cave” Kazı Sonuçları Toplantısı-I, 24: 473-484, 2003.
 36. 36. Güleç, E. “Türkiye’de Fosil Araştırmaları ve Sorunları” TÜBİTAK I. Ulusal Doğa Tarihi Kongresi, Kırsal Çevre ve Ormancılık Sorunları Araştırma Derneği, Yayın No: 11, sf. 46-53, 2003.
 37. 37. Güleç, E., Kuhn, S., Stiner, M. “2000 Excavation at Üçağızlı Cave”, Kazı Sonuçları Toplantısı-I, 23: 255-264, 2002.
 38. 38. Güleç, E., Sevim, A., Pehlevan, C., Açıkkol, A., Yılmaz, H., “Karagündüz Erken Demir Çağı İnsanları”, Arkeometri Sonuçları Toplantısı, 17: 37-48, Ankara, 2002.
 39. 39. Özer, İ., Sağır, M., Sevim, A., Güleç, E., “İki Ortaçağ Toplumunda Cinsiyet Kriterlerinin İstatistiksel ve Morfolojik Açıdan İncelenmesi”, III. Adli Bilimler Kongresi (14-17 Nisan 1998, İzmir), Adli Tıp Bülteni, Cilt 6 (1): 34-52, İstanbul, 2001.
 40. 40. Sevim, A., Sağır, M., Özer, İ., Güleç, E., “İnsan İskeletlerinde Kimlik Belirleme”, III. Adli Bilimler Kongresi (14-17 Nisan 1998, İzmir), Adli Tıp Bülteni, Cilt 6 (1): 53-58, İstanbul, 2001.
 41. 41. Dinçer H., Güleç, E., Kuhn, S.L., Stiner, M.C. “1999 Yılı Üçağızlı Mağarası Kazısı”, Kazı Sonuçları Toplantısı-I, 22: 1-8, 2001.
 42. 42. Güleç, E. ve Açıkkol, A., “Küçükhöyük İskelet Serisinde Bir Trepanasyon Vakası”, Arkeometri Sonuçları Toplantısı, 16: 71-78, Ankara, 2001.
 43. 43. Güleç, E. “1998 Yılı Çandır Kazısı”, Kazı Sonuçları Toplantısı-I, 21: 11-13, 2000.
 44. 44. Güleç, E., Dinçer, H., Khun, S.L. “1998 Yılı Üçağızlı Mağarası Kazısı ve Çevre Araştırmaları”, Kazı Sonuçları Toplantısı-I, 21: 37-40, 2000.
 45. 45. Güleç, E., Sevim, A., Saraç, G., Özer, İ. “1998 Yılı Manisa İli Yüzey Araştırması”, Araştırma Sonuçları Toplantısı-II, 17: 133-135, 2000.
 46. 46. Özer, İ., Güleç, E. “Eski Anadolu Toplumlarının Kladistik Analizi: Dilkaya Toplumu”, Arkeometri Sonuçları Toplantısı, 15: 93-99, 2000.
 47. 47. Özer, İ, Sugihara, K., Pehlevan, C., Sevim, A., Güleç, E. “Karagündüz Toplumunda Epigenetik Karakterler”, Araştırma Sonuçları Toplantısı, 17: 101-108, 2000.
 48. 48. Khun, S.L., Güleç, E., Kılınç, F. “Exploratory Excavations at Üçağızlı Cave, Hatay Province (1997)”, Kazı Sonuçları Toplantısı-I, 20: 63-75, 1999.
 49. 49. Güleç, E.,  “1997 Yılı Çandır Kazısı” Kazı Sonuçları Toplantısı-I, 20: 55-62, 1999.
 50. 50. Özer, İ., Sevim, A., Pehlevan, C., Arman, O., Gözlük, P., Güleç, E., “Karagündüz Kazısı’ndan Çıkarılan İskeletlerin Paleoantropolojik Analizi”, Arkeometri Sonuçları Toplantısı, 14: 75-96, 1999.
 51. 51. Sevim, A., Özer, İ., Pehlevan, C., Arman, O., Yiğit, A., Güleç, E., “Birecik Barajı Eski Tunç Mezarlığı’ndan Çıkarılan İskeletlerin Paleoantropolojik Analizi”, Arkeometri Sonuçları Toplantısı, 14: 65-73, 1999.
 52. 52. Güleç, E.,  “New findings on the first Inhabitants of Anatolia from the Dursunlu Site: A Preliminary Appraisal”, Çağlar Boyunca Anadolu’da Yerleşim ve Konut Sempozyumu-Habitat II (3-14 Haziran 1996), Ege Yayınları, sf. 211-216, İstanbul, 1999.
 53. 53. Güleç, E., Khun, S., Sevim, A., Pehlevan, C. “1996 Yılı Antalya-Antakya Yüzey Araştırması”, Araştırma Sonuçları Toplantısı-II, 15: 247-254, 1998.
 54. 54. Güleç, E., “Türkiye’de Fosil Araştırmalarının Başlangıcı, Ulaştığı Nokta ve Sorunları”, 1997 Yılı Anadolu Medeniyetleri Müzesi Konferansları, VII: 59-77, Ankara, 1998.
 55. 55. Özer, İ., Sağır, M., Sevim, A., Güleç, E. “Klazomenai’de Yaşamış İnsanların Sağlık Sorunları”, Arkeometri Sonuçları Toplantısı, 13: 133-159, 1998.
 56. 56. Güleç, E., “1996 Yılı Çandır Kazısı”, Kazı Sonuçları Toplantısı-I, 19: 73-84, 1998.
 57. 57. Güleç, E., “1992 Yılı Çandır Kazısı.”, Kazı Sonuçları Toplantısı, 15: 63-75, Ankara, 1994.
 58. 58. Güleç, E., “1991 Yılı Çandır Kazısı”, Kazı Sonuçları Toplantısı-I, 14: 59-79, 1993.
 59. 59. Güleç, E., “Eski Anadolu Toplumlarında Büyüme (II): Dilkaya Ortaçağ Populasyonunda Uzun Kemik Büyümesi”, Arkeometri Sonuçları Toplantısı, 7: 227-241, 1993.
 60. 60. Güleç, E., “1990 Yılı Çandır Kazısı”, Kazı Sonuçları Toplantısı-I, 13: 85-96, 1992.
 61. 61. Güleç, E., “1989 Yılı Çandır Kazısı”, Kazı Sonuçları Toplantısı-I, 12: 113-126, 1991.
 62. 62. Güleç, E., “Paleoantropolojik Verilere Göre Eski Anadolu Bireylerinin Boy Açısından İncelenmesi”, Arkeometri Sonuçları Toplantısı, 5: 147-160, 1989.
 63. 63. Güleç, E., “Van / Dilkaya’da İki Beyin Ameliyatı Vak’ası”, Arkeometri Sonuçları Toplantısı, 4: 153-161, 1988.
 64. 64. Schultz, M., Güleç, E., “Die Bedeutung Entzündlicher Schadelkrankungen für die Kindersterblichkeit in der Vor-und Frühgeschichte, Darstellung an einem Schadel aus dem Friedhof von Dilkaya/Van”, Arkeometri Sonuçları Toplantısı, 4: 107-109, 1988.
 65. 65. Güleç, E., “Topaklı Populasyonunun Demografik ve Paleoantropolojik Analizi”, Araştırma Sonuçları Toplantısı, 5: 347-357, 1987.
 66. 66. Güleç, E., “Van-Dilkaya İskeletlerinin Paleoantropolojik İncelenmesi”, Araştırma Sonuçları Toplantısı, 4: 369-380, 1986.
 67. 67. Güleç, E., “Klazomenai İskeletlerinin Antropolojik ve Demografik İncelenmesi”, Arkeometri Sonuçları Toplantısı, 1: 131-137, 1985.

Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan bildiriler:

1.Güleç, E., Özer, İ., Sağır, M., Baykara, İ., Şahin, S., Erkman, A.C., Açıkkol Yıldırım, A., “Üçağızlı Cave: Traces of First Moderns in Anatolia”, 18th. Congress of the European Anthropological Association (3-6 September 2012), Ankara, Turkey, 2012.

2.Mentzer, S., Kuhn, S., Stiner, M., Asmerom, Y., Güleç, E., Baykara, İ., “The post MIS 5a Middle Paleolithic occupations and micromorphology of combustion Features in Ucagizli II, Hatay, Turkey”, Paleoanthropology Society 2012 Annual Meeting (April 17-18), Memphis, USA, 2012.  

3. Güleç, E., Baykara, İ., Özer, İ., Sağır, M., Erkman, C., “Initial Upper Paleolithic human dental remains from Üçağızlı Cave (Hatay, Turkey)”, European Society for the Study of Human Evolution (ESHE) Inaugural Meeting (September 23-24), Leipzig, Germany, 2011.

4. Güleç, E., Baykara, İ.,  Özer, İ., Sağır, M., Yılmaz, H., Erkman, A.C., “Human Teeth Remains of the Early Upper Paleolithic in the Üçağızlı Cave (Hatay, Turkey)”, 17th Congress of the European Anthropological Association (29 August-2 September), Poznan, Poland, 2010.

5. Özer, İ., Sağır, M., Satar, Z., Güleç, E., “Paleopathological analysis of human skeletal remains from Kendirci Hellenistic Period graves, Turkey”, 17th Congress of the European Anthropological Association (29 August-2 September), Poznan, Poland, 2010.

6. Sağır, M., Özer, İ., Kandemir, İ., Güleç, E., “The analysis of ventral shape differences of Ottoman period skulls using geometric morphometric method”, 17th Congress of the European Anthropological Association (29 August-2 September), Poznan, Poland, 2010.

7. Koca Özer, B., Akın, G., Gültekin, T., Sağır, M., Bektaş, Y., Güleç, E., “Evaluation of arm anthropometry in Turkish adults” 17th Congress of the European Anthropological Association (29 August-2 September), Poznan, Poland, 2010.

8. Güleç, E., “Evolution and Creationism: The situation in Turkey”, IUAES Inter Congress (October 3 – 6), Belek (Antalya), Türkiye, 2010.

9. Güleç, E., Baykara, İ., Özer, İ., “Dispersals from out of Africa through Turkey: An example of the earliest Upper Paleolithic site (Üçağızlı Cave)”, Human Dispersals 51st Symposium of the Society of Human Biology (SSHB) (June 18-20), University of Rome, Rome, Italy, 2009.

10. 10. Güleç, E., “Anadolu’da Evrim”, Darwin 200 Anniversary Conference (26 Nisan), İstanbul, 2009.

11. Aksu, M., Akarsu, B., Sağır, M., Koca Özer, B., Gültekin, T., Özer, İ., Ciğer, S., Güleç, E., “Ortaçağ Döneminde Anadolu Topraklarında Yaşamış Bir Topluluğun İskeletsel ve Dental Özelliklerinin İncelenmesi”, 11. Uluslararası TOD Kongresi (13-15 Ekim), Çeşme, İzmir, 2008.

12. Güleç, E., Özer, İ., Baykara, İ., “The first Modern Humans from Turkey: Early Upper Paleolithic people with ornaments from Hatay”, 7th Hungarian World Congress (August 16-20), Budapest, Hungary, 2008.

13. Açıkkol, A., Sağır, M., Özer, İ., Koca Özer, B., Gültekin, T., Güleç, E., “Brachycephalization in Anatolian Populations: From the Neolithic to the present”, 7th Hungarian World Congress (August 16-20), Budapest, Hungary, 2008.

14.  Gültekin, T., Gökçümen, Ö., Güleç, E., Tuğ, A., Doğan Alakoç, Y., Schurr, T.G., “Using Ancient DNA Studies to Understand Anatolian Genetic History”, 7th Hungarian World Congress (August 16-20), Budapest, Hungary, 2008.

15. Günay, I., Güleç, E., “A trauma story from ancient Kelenderis City”, 17th European Meeting of the Paleopathological Association (August 25 – 27), Copenhagen, Denmark, 2008.

16. Özer, İ., Sağır, M., Güleç, E., “Sex determination of the Ottoman Period skulls by discriminant function analysis”, 16th Congress of the European Anthropological Association (August 28-31), Odense, Denmark, 2008.

17. Sağır, M., Özer, İ., Güleç, E., Satar, Z., “Paleoanthropological analysis of Classic-Hellenistic Period graves from Gümüşlük-Milas, Turkey”, 16th Congress of the European Anthropological Association (August 28-31), Odense, Denmark, 2008.

18. Koca Özer, B., Gültekin, T., Güleç, E., “Somatotypes of schoolchildren aged 6 to 17 years from Ankara, Turkey,” 16th Congress of the European Anthropological Association (August 28-31), Odense, Denmark, 2008.

19. Gültekin, T., Koca Özer, B., Dasgupta, P., Güleç, E., “Segmental bioelectrical impedance analysis in children aged 7-17 years living in Ankara, Turkey,” 16th Congress of the European Anthropological Association (August 28-31), Odense, Denmark, 2008.

20. Gökçümen, Ö., Gültekin, T., Doğan, A., Tuğ, A., Güleç, E., Schurr, T.G., “Disentangling the complex population history of Anatolia through the analysis of local genetic diversity”, 16th Congress of the European Anthropological Association (August 28-31), Odense, Denmark, 2008.

21. Tuğ, A., Gültekin, T., Güleç, E., “Forensic anthropology in investigation of crimes against humanity”, 16th Congress of the European Anthropological Association (August 28-31), Odense, Denmark, 2008.

22. Gökçümen, Ö., Doğan Alakoç, Y., Tuğ, A., Gültekin, T., Güleç, E., Schurr, T.G., “Autosomal STR diversity in the southeastern Ankara region: forensic and anthropological implications” 33rd Annual Meeting Amerıcan Journal Of Human Biology Columbus (April 9–10), Ohio, 2008.

23. Gökçümen, Ö.,  Gültekin, T., Doğan Alakoç, Y.,  Tuğ, A.,  Güleç, E.,  Schurr, T.G., “The Land of the Tired Ox: Ethnogenetic Insights into Rural Central Anatolian Population History”. 77th Annual Meeting of The American Association of Physical Anthropologists (April 9-12), Columbus, Ohio, 2008.

24. Aksu, M., Akarsu, B., Sağır, M., Koca Özer, B., Gültekin, T., Özer, İ., Ciğer, S., Güleç, E., “Ortaçağ Döneminde Anadolu Topraklarında Yaşamış bir Topluluğun İskeletsel ve Dental Özelliklerinin İncelenmesi,” 11. Uluslararası Türk Ortodonti Derneği Kongresi (13-15 Ekim), İzmir, 2008.

25. Güleç, E., Sevim, A., Pehlevan, C., Özer, İ., Kaya, F., “Ouranopithecus turkae from the late Miocene of Anatolia: It’s metric and statistical implications in dental size variations and sexual dimorphism”, The 77th Annual Meeting of the American Association of Physical Anthopologists (April 9-12), Ohio, USA, 2008. (American Journal of Physical Anthropology, 135 (Supp. 46):110, 2008.

26. Günay, I., Satar, Z., Güleç, E., “Akhan İskeletlerinin Paleoantropolojik Açıdan İncelenmesi”, Pamukkale Üniversitesi Uluslararası Denizli ve Çevresi Tarih ve Kültür Sempozyumu (6-8 Eylül 2006), Sempozyum Bildiri Kitabı, s. 80-85, Denizli, 2007.

27. Güleç, E., Özer, İ., Sağır, M., Kuhn, S., “Early Upper Paleolithic human dental remains from Ucagizli Cave (Hatay, Turkey)”, The 76th Annual Meeting of the American Association of Physical Anthopologists (Mart 27-April 1), Philadelphia, USA, 2007.

28. Bektaş, Y., Güleç, E., Akın, G., Sağır, M., Gültekin, T., Koca Özer, B., “Prevalence of overweight and obesity in Turkish adults 20-35 years of age”, The 76th Annual Meeting of the American Association of Physical Anthopologists (Mart 27-April 1), Philadelphia, USA, 2007.

29. Sağır, M., Gültekin, T., Koca Özer, B., Bektaş, Y., Akın, G., Güleç, E., “Turkey nationwide anthropometry survey”, The 76th Annual Meeting of the American Association of Physical Anthopologists (Mart 27-April 1), Philadelphia, USA, 2007.

30. Doğan Alakoç, Y.,  Gökçümen, Ö.,  Tuğ, A.,  Gültekin, T.Güleç, E., Schurr, T.G., “Autosomal Str Diversity in Southeastern Ankara: Forensic and Anthropological Implications”, 5th ISABS Conference in Forensic Genetics and Molecular Anthropology (September 3-7), Split, Croatia, 2007.

31. Gökçümen, Ö.,  Gültekin, T.,  Alakoç, Y.,  Tuğ, A.,  Güleç, E., Schurr, T.G., “Cultural And Genetic Diversity in Central Anatolia: A Local Perspective”, 5th ISABS Conference in Forensic Genetics and Molecular Anthropology (September 3-7), Split, Croatia, 2007.

32. Güleç, E., İ. Özer, M. Sağır ve A. Açıkkol, “Trephinations in Ancient Anatolia”, 15th Congress of the European Anthropological Association (31 August-3 September), Budapest, Hungary, 2006.

33. Koca Özer, B., Katayama, K., Güleç, E., Akın, G., Gültekin, T., Sağır, M., Bektaş, Y. “Turkey Nationwide Anthropometry Survey 2005: Regional differences”, 15th Congress of the European Anthropological Association (31 August-3 September), Budapest, Hungary, 2006.

34. Koca Özer, B., Katayama, K., Gültekin, T., Sağır, M., Bektaş, Y., Akın, G., Güleç, E., “Regional Variations of Body Dimensions in Turkish Population”, 59th Annual Meeting of the Anthropological Society of Nippinon (Nov. 4 – 6), Yokohama, Japan, 2005.

35. Güleç, E., Sevim, A., Pehlevan, C., Karabıyıkoğlu, M., “Hominoid Bearing Mammalian Fossil Beds from Middle Miocene Deposits in the Çankırı Basin, Central Anatolia”, 32th International Geological Congress (August 20 – 28), Florance, Italy, 2004.

36. Stiner, M.C., Kuhn, S.L., Güleç, E., Açıkkol, A., Özer, İ., Pehlevan C., Yılmaz, H., “Preliminary Results on Subsistence and Technology of the Initial Upper Paleolithic and Ahmarian at Üçağızlı Cave (Hatay, Turkey), Paleoanthropology Meetings, Paleoanthropology Society, Phoenix, Arizona, 2003.

37. Güleç, E., “The Earliest Turkish Hominids: Archaeological and Faunal Evidence from Dursunlu, Central Anatolia”, International Congress of IUAES 2002 (Sep 22 – 27), Tokyo, Japan, 2002.

38. Akın, G., Güngör, K., Gültekin, T., Koca Özer, B., Güleç, E., “Implications of Anthropometry in Dental Ergonomy”, 7th Congress of The Balkan Stomatoloical Society (March 28 – 30), Kuşadası, Turkey, 2002.

39. Güleç, E., Akın, G., Koca Özer, B., Gültekin, T., Güngör, K., “Implications of dental caries in Anatolia: From hunting-gathering to the present”, 7th Congress of The Balkan Stomatoloical Society (March 28 – 30), Kuşadası, Turkey, 2002.

40. Begun, D., Güleç, E., Geraads, D., “Dispersal Patterns of Eurasia Hominoids: Implications from Turkey, Distribution and Migration of Tertiary Mammals in Eurasia (May 17 -19), Utrecht, Netherland, 2001.

41. Sevim, A., Begun, D.R., Güleç, E., Geraads, D., Pehlevan, C., “A New Hominid from Turkey”, 70th American Association of Physical Anthropology (March 28 – 31), AJPA, Vol 111 (Supplement 32): 134, Kansas, 2001

42. Güleç, E., “Some Aspects of Paleodemographic Studies in Turkey”, IV. Dual Congress (International Association for the Study of Human Paleontology and International Association of Human Biologists) (June 28 – July 4), South Africa, 1998.

43. Güleç, E., Clark, D., Kurtis, G., Gilbert, A., Gilbert, H., Howell, C., Karabıyıkoğlu, M., Saraç, G., Sevim, A., Ünay, E., White, T., “The Early Pleistocene lacustrine deposits of Dursunlu, Preliminary results”. Inter-Inqua Colloquium (29 March – 1 April) Ankara, Turkey, 1997.

44. Güleç, E., Korkmaz, D., Sevim, A., Duyar, İ., “Biometrical Analysis of the Ancient Anatolians: Metric Trends in Dentition of the Topaklı (Early Byzantine) Population”, Winkler’s Memorial Symposium, Perspectives in Anthropology of Past and Present Populations (Oct 29 – Nov 5), Xanthi, Grecee, 1995.

45. Güleç, E., “Sedimentary Environments and Paleoecology of Çandır Hominoid-Bearing Miocene Deposits, Turkey”, 64th American Association of Physical Anthropology (March 28 – April 1), Oakland, California, 1995.

46. Güleç, E., “Restoration and Reinterpretation of the Facial Specimen Attributed to Sivapithecus metai from Kayıncak (Yassıören), Central Anatolia, Turkey”, 64th American Association of Physical Anthropology (March 28 – April 1), Oakland, California, 1995.

47. Güleç, E., “Midas: Cranial Features of a Phrygian King”, 64th American Association of Physical Anthropology (March 28 – April 1), Oakland, California, 1995.

48. Güleç, E., “Trepanation in ancient Anatolia: six new case studies”, Papers on Paleopathology presented to the 21th Meeting of the Paleopathology Association, p. 6, Oakland, 1995.

49. Sevim, A., Güleç, E., “Congenital Hip Dysplasia in Ancient Anatolia”, American Journal of Physical Anthropology, Supplement 18 to the American Journal of Physical Anthropology Annual Meeting Issue, USA, 1994.

50. Güleç, E., “Miocene Ecology and Hominoid Biology in Çandır, Turkey”, American Association of Physical Anthropology, Supplement 18 to the American Journal of Physical Anthropology Annual Meeting Issue, USA, 1994.

51. Güleç, E., “Advances in Forensic Anthropology in Turkey”, International Association of Forensic Science (August 21-28), Dusseldorf, 1993.

52. Güleç, E., “Trephination in Ancient Anatolia”, 19th Annual Meeting of Paleopathology Association, Las Vegas, 1992.

53. Güleç, E., “Paleoapthological structureof Van/Dilkaya Dwellers: B.C. First Millenium –

54. A.D. First Millenium”, 6th Congress of the European Anthropological Asociation (September 4-9, 1988), Humanbiologia Budapestinensis, 19: 47-52, Budapest, 1989.

55. Güleç, E., “Dik Duruş ve Yürüyüşte Ekolojinin Önemi”, 6. Uluslar arası Kanser ve Çevre Sempozyumu (2-4 Haziran), 1981.

Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan bildiriler:

 

1. Güleç, E., “Üçağızlı Mağarası ve Modern İnsanın Evrimi”, Arkeoloji Sempozyumu (19-21 Mart 2012), Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi, Ankara, 2012.

2. Güleç, E., Baykara, İ., Özer, İ., Sağır, M., Açıkkol, A., Yılmaz, H., Erkman, A.C., “Modern İnsanın Evriminde Üçağızlı Mağarası’nın Önemi”, IV. Ulusal Biyolojik Antropoloji Sempozyumu (4-6 Kasım 2010), Ankara, 2010.

3. Bektaş, Y., Koca Özer B., Sağır, M., Gültekin, T., Akın, G., Güleç, E., “Yaş ve Cinsiyet Farklılıklarının Vücut Boyutu ve Kompozisyonuna Etkisi”, IV. Ulusal Biyolojik Antropoloji Sempozyumu (4-6 Kasım 2010), Ankara, 2010.

4. Özer, İ., Gültekin, T., Koca Özer, B., Bektaş, Y., Satar, Z., Güleç, E., “Türkiye’de İlköğretim Öğrencilerine Yönelik Biyolojik Antropoloji Eğitimi: A.Ü. Çocuk Üniversitesi, Yaşam Bilimleri Okulu Örneği”, IV. Ulusal Biyolojik Antropoloji Sempozyumu (4-6 Kasım 2010), Ankara, 2010.

5. Özer, İ., Gültekin, T., Koca Özer, B.,  Bektaş, Y., Satar, Z., Güleç, E., “Türkiye’de İlköğretim Öğrencilerine Yönelik Biyolojik Antropoloji Eğitimi: Ankara Üniversitesi, Çocuk Üniversitesi, Yaşam Bilimleri Okulu Örneği”, IV. Ulusal Biyolojik Antropoloji Sempozyumu (4-6 Kasım 2010), Ankara, 2010.

6. Güleç, E., Gültekin, T., Sağlam, T., “Yaşam Bilimleri Okulu”, Eğitimde İyi Örnekler Konferansı, İstanbul, 2009.

7. Akın, G., Güleç, E., Sağır, M., Koca Özer, B., Gültekin, T., Bektaş, Y., “Ergonomide Antropometrinin Önemi ve Bir Antropometrik Çalışma Örneği”, 15. Ulusal Ergonomi Kongresi (22-24 Ekim 2009), Konya, 2009.

8. Akın, G., Koca Özer, B., Güleç, E., Gültekin, T., “Osmanlı’dan Günümüze Türkiye’de Antropoloji”, Türkiye’de ve Dünyada Antropoloji Eğitimi Sempozyumu (10-12 Nisan 2008), İstanbul, 2008.

9. Baykara, İ., Yılmaz, H, Güleç, E., “Merdivenli Mağarası Orta Paleolitik Dönem İnsan Davranışları”, III. Ulusal Biyolojik Antropoloji Sempozyumu (27-28 Ekim 2008), Ankara, 2008.

10. Güleç, E., Özer, İ., Baykara, İ., “Türkiye’de İlk Modern İnsanlar ve Erken Üst Paleolitik Süslenme Örnekleriyle Üçağızlı Mağarası”, III. Ulusal Biyolojik Antropoloji Sempozyumu (27-28 Ekim 2008), Ankara, 2008.

11. Güleç, E., Sağır, M., Özer, İ., Gültekin, T., Koca Özer, B., “Neolitikten Günümüze Anadolu Toplumlarında Brakisefalizasyon”, III. Ulusal Biyolojik Antropoloji Sempozyumu (27-28 Ekim 2008), Ankara, 2008.

12. Akın, G., Güleç, E., Sağır, M., Gültekin, T., Koca Özer, B., Bektaş, Y. “Anadolu İnsanının Antropometrik Boyutları”, III. Ulusal Biyolojik Antropoloji Sempozyumu (27-28 Ekim 2008), Ankara, 2008.

13. Sağır, M., Özer, İ., Satar, Z., Güleç, E., “Gümüşlük-Milas İskeletlerinin Paleopatolojik Analizi”, III. Ulusal Biyolojik Antropoloji Sempozyumu (27-28 Ekim 2008), Ankara, 2008.

14. Koca Özer, B., Gültekin, T., Güleç, E., “6-17 Yaş Okul Çocuklarının Yaşa Bağlı Somatotip Değişimleri: Ankara Örneği,” III. Ulusal Biyolojik Antropoloji Sempozyumu (27-28 Ekim 2008), Ankara, 2008.

15. Gültekin, T., Koca Özer, B., Güleç, E., “Biyoimpedans Tekniği Yardımıyla Vücut Bileşiminin Tespiti: Ankara’da Yaşayan 7-18 Yaş Okul Çocukları”, III. Ulusal Biyolojik Antropoloji Sempozyumu (27-28 Ekim 2008), Ankara, 2008.

16. Güleç, E., Gültekin, T, Koca Özer, B., Sağır, M., Özer, İ., “Diz Yüksekliği ve Kulaç Uzunluğundan Boy Hesaplanması: Yaşlı Bireyler Üzerinde Bir Uygulama”, IV. Ulusal Yaşlılık Kongresi, sf. 435-449, Ankara, 2007.

17. Akın, G., Güleç, E., Sağır, M., Gültekin, T., Bektaş, Y., “Yaşlanma ve yaşlanmayı geciktiren çevresel etmenler”, III. Ulusal Yaşlılık Kongresi (16-19 Kasım), İzmir, 2005.

18. Gültekin, T., Akın, G., Güleç, E., Sağır, M., Bektaş, Y., Koca Özer, B., “Erişkinlerde gövde ve üyelerde cinsiyete bağlı derialtı yağ değerlerinde görülen değişimler”, III. Ulusal Yaşlılık Kongresi (16-19 Kasım 2005), İzmir, 2005.

19. Sağır, M., Akın, G., Güleç, E., Gültekin, T., Bektaş, Y., Koca Özer, B., “Boyun, üstkol ve baldır çevresi ile beden kitle indeksi değerlerinde yaşa bağlı değişimler”, III. Ulusal Yaşlılık Kongresi (16-19 Kasım 2005), İzmir, 2005.

20. Güleç, E., Açıkkol, A., “Vandaki Urartu Mezarları; Urartular: Etnik Bir Köken mi?”, I. Ulusal Felaket Kurbanlarının Kimliklendirilmesi (DVI) Kongresi (3-5 Mayıs 2004), Van, 2004.

21. Güleç, E., Günay, I., “Yeniden Yüzlendirme”, I. Ulusal Felaket Kurbanlarının Kimliklendirilmesi (DVI) Kongresi (3-5 Mayıs 2004), Van, 2004.

22. Güleç, E., “Geleceğe Yönelik Perspektifler”, I. Ulusal Felaket Kurbanlarının Kimliklendirilmesi (DVI) Kongresi (3-5 Mayıs 2004), Van, 2004.

23. Güleç, E., “Paleoantropolojik Kazılar”, Ankara Üniversitesi DTCF 66. Kuruluş Yılı Etkinlikleri, Ankara, 2002.

24. Güleç, E., “Türkiye’de Fosil Araştırmaları ve Sorunları”, I. Ulusal Doğa Tarihi Kongresi (14 Kasım 2002), Bildiri Kitabı s. 46-53, Ankara, 2002.

25. Güleç, E., “İnsanın Evrimi”, III. Paleontoloji-Stratigrafi Çalıştayı (3-7 Ekim 2002), Akçakoca, Bolu, 2002.

26. Güleç, E., “Anadolu Fosil İnsanları”, II. Ulusal Biyolojik Antropoloji Sempozyumu (25-26 Ekim 2000), Ankara, 2000.

27. Güleç, E., Sevim, A., Özer, İ., Pehlevan, C., “M.Ö. 7-4 YY. Klazomenai Toplumunda Büyüme”, V. Ulusal Anatomi Kongresi (25-30 Ekim 1999), Beldibi, 1999.

28. Güleç, E., Özer, İ., Sağır, M., “Osmanlı Dönemi İskelet Serisinde Gözlenen Bir Trepenasyon Vakası”, V. Ulusal Anatomi Kongresi (25-30 Ekim 1999), Beldibi, 1999.

29. Güleç, E., “Datça/Burgaz İskeletlerinin Patolojisi”, I. Ulusal Biyolojik Antropoloji Sempozyumu (30-31 Ekim 1996), Ankara, 1996.

30. Güleç, E., “Bir Trepanasyon Olgusu”, I. Ulusal Biyolojik Antropoloji Sempozyumu (30-31 Ekim 1996), Ankara, 1996.

31. Güleç, E., Sevim, A., “İskeletten Cinsiyet Belirleme Metodları”, III. Ulusal Anatomi Kongresi (6-9 Eylül 1995), İzmir, 1995.

32. Güleç, E., “Ve İnsan Evrimindeki Son Gelişmeler”, ODTÜ Fen Bilimleri Enstitüsü 1994-1995 Yılı Seminerleri, Ankara, 1995.

33. Güleç, E., “Anadolu Paleontolojisine Paleoantropolojinin Katkıları”, İTÜ Doğa Tarihi ve Paleontoloji Grubu 1994 Yılı Konferansı, İstanbul, 1994.

34. Güleç, E., “M.Ö. 1. Bin Anadolu Toplumlarına Ait Paleoantropolojik Materyal Üzerinde Patolojik Gözlem ve Değerlendirmeler”, XI. Türk Kongresi (5-9 Eylül 1990), Ankara, 1990.

35. Güleç, E., “Türkiye Paleoantropolojisinin Kültürel Sonuçları”, TC Başbakanlık Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu Başkanlığı 1989-1990 Yılı Konferansları, Ankara, 1989.

36. Güleç, E., “Batı Anadolu’da Yapılan Paleoantropolojik Kazılar”, TC Başbakanlık Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu Başkanlığı 1989-1990 Yılı Konferansları, Ankara, 1989.

37. Güleç, E., “1987 Yılı Van-Dilkaya Kazısı’ndan Elde Edilen İskeletlerin Paleoantropolojik Analizi”, A.Ü. D.T.C.F. 52. Kuruluş Yıldönümü Kutlama Haftası (11-15 Ocak 1988), Ankara, 1988.

38. Güleç, E., “Antik Urla (Klazomenai) Kenti Halkının Ağız Sağlılığı Hakkında Ön Araştırmalar”, Türk Periodontoloji Derneği 16. Bilimsel Kongresi (11-18 Mayıs 1985), Alanya, 1985.

Diğer yayınlar:

1. Güleç, E., “İnsanda Beynin ve Konuşmanın Ortaya Çıkışı”, Bilim ve Ütopya, 218: 17-21, 2012.

2. Güleç, E., “Taş Alet Yapımcıları, Teknikleri ve Paleolitik Çağ Kültürleri”, Bilim ve Ütopya, 215: 17-26, 2012.

3. Güleç, E., “Evrimsel Süreç ve Anadolu Buluntuları”, Bilim ve Ütopya, 215: 9-16, 2012.

4. Güleç, E., Kaya F., “Memelilerin Evrimi ve Primatların Kökeni, Anadolu Hominoidleri”, Bilim ve Ütopya, 189: 13-20, 2010.

5. Güleç, E.Gültekin, T., “Afrika’dan Anadoluya İnsan Göçleri”, Bilim ve Gelecek 4, 73: 46-53, 2010.

6. Güleç, E., Pehlevan, C., Kaya, F., “Ardipithecus ramidus”, Bilim ve Gelecek, 69: 4-13, 2009.

7. Güleç, E., Kaya, F., “İnsan Nasıl İnsan Oldu”, TMMOB Jeoloji Mühendisleri Odası Haber Bülteni –Evrim-, 2: 62-75, 2007.

8. Güleç, E., Kaya, F., “İnsan Evriminin Kısa Tarihi”, Bilim ve Gelecek, 39: 42-54, 2007.

9. Güleç, E., Kaya, F., “Middle Awash’ta İnsanın Ataları”, Bilim ve Gelecek, 27: 32–37, 2006.

10. Güleç, E., Kaya, F., “ İnsanın Evrimsel “Var” Oluşu ve Homo floresiensis”, Bilim ve Gelecek, 16: 4-21, 2005.

11.  Gültekin, T., Koca Özer, B., Yılmaz, E., Akın, G., Güleç, E., “Emniyet Teşkilatında Antropometrik Bir İnceleme: Vücut Bileşiminin Tespiti“, Çağın Polisi Dergisi, 29: 9-12, 2004.

12. Güleç, E., “Göl İnsanları ve Hayvanları”, Atlas Dergisi, 127: 56-57, İstanbul, 2003.

13. Güleç, E., “Paleoantropoloji”, Atlas Dergisi, 12: 6-7, İstanbul, 2003.

14. Güleç, E. ve A. Açıkkol, “Bir Erken Üst Paleolitik Yerleşimi: Üçağızlı Mağarası”, Bilim ve Ütopya, 93: 65-67, 2002.

15. Güleç, E.,  “Anadolu’nun İlk İnsanları- Adım Adım İnsan”, Atlas Dergisi, 5: 35-40, İstanbul, 2002.

16. Güleç, E., “Beynin Evrimi” Bilim ve Ütopya, 84: 30-33, İstanbul, 2001.

17. Gümüşburun, E., Katkıcı, U., Sevim, A., Erdil, H., Adıgüzel, E., Güleç, E., “Kafa İskeletinin Üç Değişik Tipinde Sutura Metopica ile İlgili Bir Çalışma”, Antropoloji Dergisi, 13: 207-212, 1998.

18. Güleç, E., Duyar, İ., “Panaztepe MÖ İkinci Bin ve Roma Dönemi İskeletlerinin Antropolojik Analizi (1985-1990)”, Antropoloji Dergisi, 13: 179-206, 1998.

19. Güleç, E., “Enver Yaşar Bostancı: Yaşam Öyküsü ve Eserleri”, Antropoloji Dergisi, 13: 1-7, 1998.

20. Güleç, E., “An Upper Paleolithic Tooth from the Hatay Province of Turkey” Archaeometry, TÜBİTAK Yayınları, 94: 629-633, 1996.

21. Güleç, E., “Eski Anadolu Toplumlarında Beyin Ameliyatı (Trepenasyon)”, Popüler Bilim, Nisan 1995: 44-47, 1995.

22. Güleç, E., “Ardipithecus ramidus”, Focus, (9): 84-89, İstanbul, 1995.

23. Güleç, E., “Midas’ın Eşek Kulakları”, Focus, (3): 72-77, İstanbul, 1995.

24. Güleç, E. “Antropoloji”, TÜBİTAK Bilim ve Teknik Dergisi, 320: 22-28, 1994.

25. Güleç, E., “Anadolu’nun 100 Milyon Yılı”, Atlas Dergisi, 15 :80-85, İstanbul, 1994.

26. Güleç, E., “Arkeolojik Kayıtlardaki Ateş İzleri Bir Milyon Yıldan Daha Eski midir?” (BARBETTI, M.’den çeviri) A.Ü. D.T.C.F. Dergisi, 33 (1-2): 177-192, 1990.

27. Güleç, E., “Yalacık Tümülüsü İskelet Buluntuları”, Anadolu Medeniyetleri Müzesi 1989 Yıllığı, sf. 105-108, 1990.

28. Güleç, E., “Çandır Miyosen Dönemi Faunasının Anadolu Paleoantropolojisi Açısından Önemi”, Anadolu Medeniyetleri Müzesi 1989 Yıllığı, sf. 3-7, 1990.

29. Güleç, E., “Panaztepe İskeletlerinin Paleodemografik ve Paleopatolojik İncelenmesi”, Türk Arkeoloji Dergisi, (28): 73-95, 1989.

30. Güleç, E., Güleç, C., “Çevre-Sağlık İlişkilerine ‘Çevreci’ Bir Yaklaşım: Çevre ve İnsan” TÜBİTAK Bilim ve Teknik, 22 (259): 15-17, 1989.

31. Güleç, E., Güleç, C., “İnsan Nedir Sorusuna ‘İnsanlar ve Hayvanlar’ Oyunuyla Verilen Yanıt”, Mali Hukuk Dergisi, (13):43-48, 1988.

32. Güleç, E., “Primat Evrimi Konusunda Yeni Görüşler”, Ege Üniversitesi Fen Fakültesi Dergisi, (8): 137-151, 1986.

33. Güleç, E., Homo habilis Konusunda Tartışmalar”, Antropoloji, 12: 367-378, 1985.

34. Güleç, E., Güleç, C., “Beyin ve Davranış”, Antropoloji, 12: 357-366, 1985.

35. Güleç, E., “Dilin Doğuşu ve Antropoid Maymunların Dil Öğrenme Yeteneği”, Yeni Adam, 935: 26-27, 1983.

36. Güleç, E., “Eski Anadolu Halklarında Ayak Yapısı”, Antropoloji, 11: 123-144, 1982.

37. Güleç, E., “İnsan Ayağının Evrimsel Gelişmesi ve Dik Yürümeye Uyumu”, Antropoloji, 11: 109-122, 1982.

 

 

Panel ve Konferanslar

 1. 1. Ankara Üniversitesi Adli Tıp Anabilim Dalı’nca gerçekleştirilen “Ankara Üniversitesi’nde Bilirkişilik” konulu çalıştaya panelist olarak katıldı (13 Ocak 2010).
 2. 2. Bilim ve Ütopya Dergisi tarafından Ankara, Çanakkale ve Antalya’da düzenlenen konferanslarda “İnsan Evrimi” konulu sunumlar yaptı (Kasım ve Aralık 2009).
 3. 3. Zonguldak Karaelmas Üniversitesi Biyoloji Bölümü’nde “İnsanın Evrimi” konulu konferans verdi (25 Mayıs 2009).
 4. 4. Gülhane Askeri Tıp Akademisi, Plastik ve Rekonstrüktif Cerrahi Anabilim Dalı’nda “İnsanda Yüz ve Çenenin Evrimi” konulu konferans verdi (22 Mayıs 2009).
 5. 5. Ankara Üniversitesi Adli Tıp ve Paleoantropoloji Anabilim Dalları ortaklığı ile gerçekleştirilen Adli Antropoloji Kursu’nda “İnsanın Evrimi”, “Yeniden Yüzlendirme” ve “Adli Kemik Patolojisi” konulu sunumlar yaptı (7-12 Şubat 2005).
 6. 6. Kırsal Çevre ve Ormancılık Sorunları Araştırma Derneği’nde (Ankara) “İnsanlaşma Sürecinde Ekolojinin Önemi” başlıklı konferansı sundu (1 Mayıs 2002).
 7. 7. TMMOB Jeoloji Mühendisleri Odası’nda (Ankara) “Afrika’dan Anadolu’ya İnsanın Evrimi” başlıklı konferansı sundu (27 Şubat 2002).
 8. 8.Ankara Üniversitesi Adli Tıp Anabilim Dalı’nca düzenlenen Eğitim Programı çerçevesinde “Antropolojinin Adli Tıp Alanında Kullanımı – I” başlıklı konferansı sundu (12 Eylül 2001).
 9. 9. Hacettepe Üniversitesi Sağlık Teknolojisi Yüksekokulu’nda “Beslenme Araştırmalarının Paleoantropoloji Bilimindeki Önemi” konulu konferansı verdi (25 Nisan 1997).
 10. 10. Anadolu Medeniyetleri Müzesi’nde (Ankara) “Ankara / Kalecik / Çandır Kazısı’nın Hominoid Evrimi Açısından Önemi” başlıklı konferansı verdi (12 Nisan 1990).
 11. 11. TC Başbakanlık Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu Başkanlığı’nca görevlendirilerek Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi’nde “Van Çevresinin Paleoantropolojik – Kültürel Yönden İncelenmesi” konulu konferansı sundu (17 Kasım 1988).

Düzenlediği Bilimsel Etkinlikler

I. Adli Bilimler Kongresi‘nde Adli Osteoloji Eğitim Kursu (Workshop), Adana, 1994.

I. Ulusal Biyolojik Antropoloji Sempozyumu ve sempozyum başkanlığı, Ankara, 30-31 Ekim 1996.

II. Ulusal Biyolojik Antropoloji Sempozyumu ve sempozyum başkanlığı, Ankara, 25-26 Ekim 2000.

III. Ulusal Biyolojik Antropoloji Sempozyumu ve sempozyum başkanlığı, Ankara, 27-28 Ekim 2008.

IV. Ulusal Biyolojik Antropoloji Sempozyumu ve sempozyum başkanlığı, Ankara, 4-6 Kasım 2010.

IUAES Inter Congress ve kongre başkanlığı, Belek-Antalya, 3-6 Ekim 2010.

18th Congress of the European Anthropology Association ve sempozyum başkanlığı, Ankara Üniversitesi, 3-6 Eylül 2012.

Uluslararası İndeksler Kapsamındaki Yayınlarına Aldığı Toplam Atıf Sayısı: 237 (H Faktörü 7).