[singlepic id=9 w=220 h=160 float=left]

Ankara Üniversitesi, Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi

Antropoloji Bölümü, Sosyal Antropoloji Anabilim Dalı

Telefon : +90 (312) 310 32 80 / 1175
E-posta : cenneli@hotmail.com

 

EĞİTİM * 1997, Üniversite lisans, Hacettepe Üniversitesi, Fen Edebiyat Fakültesi, Sosyoloji Bölümü, AnkaraLisans tezi: Sivil Toplum ve Hükümetdışı Organizasyonlar* 2001,Üniversite yüksek lisans, University College London (UCL), Antropology Department, Social Anthropology, LondraYüksek lisans tezi: Classifying Nation and Marking Identity with the Terms of Essentialist Truths: Turkish Nationalism, Purity, and Threat* 2007, Üniversite doktora, Ankara Üniversitesi, Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi, Antropoloji Bölümü, Sosyal Antropoloji Anabilim Dalı, AnkaraDoktora tezi: Televizyonun Toplumsal Tüketimi ve Toplumsalın Yeniden Üretimi: Maneviyat İçerikli Dizilerin Tüketimi Özelinde
VERDİĞİ DERSLER Antropoloji Lisans ProgramıANT129 Aile AntropolojisiANT134 Sosyal Antropolojide Temel Etnografik MetinlerANT247 Akrabalık ve Sosyal OrganizasyonANT238 Sanat AntropolojisiANT319 Din AntropolojisiANT318 Sosyal Antropolojide Alan AraştırmalarıANT415 Sosyal Antropolojide Küresel ÇalışmalarANT414 Tüketim AntropolojisiSosyal Antropoloji Bilim Dalı Yüksek Lisans Programı09035021 Akrabalık ve Sosyal Organizasyon09035024 Tüketim AntropolojisiSosyal Antropoloji Bilim Dalı Doktora Programı09036025 Dinsel Yaşamın Gündelik Biçimleri09036022 Antropoloji Sanat ve Tasarım
ARAŞTIRMA VE İLGİ ALANLARI * Akrabalık antropolojisi: Akrabalık terminolojisi ve sınıflamaları, kırsal ve kentsel akrabalık ilişkileri, organizasyonları ve ağları* Tüketim Antropolojisi: Popüler tüketim ürünleri ve örüntüleri: Tüketim ve antropolojik sınıfsallık, tüketim ve kimlik yaratımı* Din antropolojisi: Güncel dini oluşumlar, söylemler ve görünümler, dinsel tecrübe
YER ALDIĞI PROJELER * 3.9.2007-1.3.2010, 107K456 numaralı ‘Metropollerde Yaşayan Dezavantajlı Gençliğin Yetişkinliğe Geçiş Süreci: Sorun veya Çözümün Parçası Olmak’ isimli devam etmekte olan TÜBİTAK araştırma projesinde bursiyer* 26.3.2010- , 107K456 numaralı ‘Metropollerde Yaşayan Dezavantajlı Gençliğin Yetişkinliğe Geçiş Süreci: Sorun veya Çözümün Parçası Olmak’ isimli devam etmekte olan TÜBİTAK araştırma projesinde araştırmacı
YABANCI DİLİ İngilizce, Üniversitelerarası Kurul Yabancı Dil Sınavı (ÜDS): 91.250Kamu Personeli Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı (KPDS): 94.00